Rättsstatens principer i Polen diskuterades på Allmänna rådet

När Allmänna rådet möttes i Bryssel 16 maj stod förberedelser av Europeiska rådets möte i juni på dagordningen. EU-kommissionen informerade också ministrarna om läget för dialogen med Polen om rättsstatsprincipen. EU- och handelsminister Ann Linde representerade Sverige.

Lars Danielsson och Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde samtalar med EU-ambassadör Lars Danielsson vid Allmänna rådets möte i Bryssel 16 maj. Foto: Europeiska unionens råd

Förberedelser av Europeiska rådet

Rådet inledde förberedelserna av Europeiska rådet 22 -23 juni. Migration, säkerhet och försvar samt ekonomi står på dagordningen. Utrikesfrågor läggs till i ett senare skede.

EU:s framtid och finansiella tjänster

Kommissionen informerade om uppföljningen av vitboken om Europas framtid. Avsikten är att få till en samlad process där medlemsstaterna deltog aktivt i diskussionen.

Rådet antog även regler om penningmarknadsfonder och prospekt för utfärdande och erbjudande av värdepapper.

Dialog om rättsstatsprincipen

Sist på rådsmötet informerade EU-kommissionen om läget för dialogen med Polen om rättsstatsprincipen. Förste vice ordförande Timmermans inledde med att förklara att syftet med att begära denna dagordningspunkt. Bakgrunden är i korthet att den polska regeringen drivit igenom regler som påverkar författningsdomstolens funktion och självständighet mycket negativt. Trots kritik från bland andra Europarådets Venedigkommission har inget ändrats, varpå kommissionen har utfärdat två rekommendationer.

Ministrarna betonade vikten av att fortsätta dialogen mellan kommissionen och Polen. EU-minister Ann Linde uttryckte stöd för kommissionens arbete och välkomnade en fortsatt dialog och förslag till lösningar från kommissionen för att nå samförstånd med den polska regeringen.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Rådets uppföljning av mötet