Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen exportsatsar på tillväxtekonomin Indonesien

Publicerad

År 2020 förväntas drygt hälften av världens ekonomiska tillväxt ske i Asien, och redan idag finns de flesta av världens största och snabbast växande ekonomier i området. Det innebär att det blir allt viktigare för svensk export att röra sig utanför Europa och nå nya långväga marknader för att nå framgång. Den svenska regeringens satsning på Indonesien syftar till att möta de nya affärsmöjligheterna.

Under seminariet ”Affärsmöjligheter i Indonesien”, arrangerat av UD och Business Sweden, gavs många argument för varför Sverige bör bygga långsiktiga relationer med nationen.
Under seminariet ”Affärsmöjligheter i Indonesien”, arrangerat av UD och Business Sweden, gavs många argument för varför Sverige bör bygga långsiktiga relationer med nationen. På bilden: Johan Gembäck, Area Manager – Sales Trucks Africa and Asia-Pacific, Scania, Johanna Brismar Skoog, Sveriges ambassadör i Indonesien, Bagas Hapsoro, Indonesiens ambassadör i Sverige och Diana Madunic, ambassadör för hållbart företagande. Foto: Staffan Eklöf/Regeringskansliet

Indonesien är för många svenskar en blind fläck på kartan, men under seminariet "Affärsmöjligheter i Indonesien", arrangerat av UD och Business Sweden, gavs många argument för varför Sverige bör bygga långsiktiga relationer med nationen. Landet, som tar 7 timmar att flyga över och har 17 000 öar, beräknas bli fjärde största ekonomin i världen år 2050 och har redan idag många aktiva konsumenter. I landet finns till exempel 330 miljoner aktiva mobilabonnemang.


- Med en befolkning på cirka 260 miljoner är Indonesien världens fjärde mest folkrika land, och dessutom den största ekonomin i Sydostasien, bekräftar Tobias Glitterstam, regionansvarig för Asien på Business Sweden.
Han illustrerar påståendet genom att visa en världskarta där han har ringat in Asien, och förklarar att det finns fler människor inom cirkeln än utanför.

Men trots att över hälften av världens befolkning bor i Asien och trots de mycket positiva framtidsprognoserna för de asiatiska ekonomierna gick endast 12 % av den svenska exporten till Asien år 2016.


- För att sätta det i relation till något så är det är ungefär lika mycket som vi exporterar till Norge. Det finns därför en stor affärspotential för Sverige i Indonesien. För det saknas inte efterfrågade och hållbara produkter på den svenska marknaden. Det utbudet kan vi matcha med den efterfrågan som finns i området, förklarar Tobias Glitterstam.


EU- och handelsminister Ann Linde är inte sen att bekräfta detta.
Globala omställningar, såsom urbanisering, digitalisering, energiomställning, och klimatförändringar, kommer inom den närmaste framtiden att kräva stora investeringar i modernisering, samt utbyggnad av infrastruktur och system runt om i världen.


- Sådana samhällsutmaningar ökar den globala efterfrågan på smarta systemlösningar, och där ligger svenskt näringsliv, utbildning, forskning och innovation i absolut framkant, säger Ann Linde.


Ann Linde slår också ett slag för den svenska exporten generellt.

- Ungefär 1,4 miljoner svenskar har ett arbete att gå till tack vare exporten. Detta är ett bevis på hur beroende Sverige är av sin export, berättar hon.


I regeringens exportstrategi som lanserades i september 2015, föreslås en rad insatser för att stärka svenska företags exportmöjligheter på flera viktiga marknader. Ett exempel på insats är de Team Sweden-resor som anordnats de senaste åren. Resorna har gått till bland annat Brasilien, Indien och Filippinerna.


Inom ramen för exportstrategin arbetar regeringen med vissa sektorer där det bedöms finnas outnyttjad potential för ökad export och internationalisering, och där det finns ett utländskt intresse att ta hjälp av svenska erfarenheter för att lösa samhällsutmaningar. Den svenska regeringen har identifierat Indonesien som ett av 26 prioriterade länder för exportstrategin.


Under seminariet noterade Anders Wickberg, handelssekreterare för Business Sweden i Jakarta, ett ökat svenskt företagsintresse för Indonesien. 95 % av de svenska företag som redan är verksamma i Indonesien planerar för tillväxt.


Sedan förra året pågår dessutom förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indonesien, vilket skulle ytterligare underlätta för svenska företag i landet.


Ann Linde nämnde även "Global Deal" som Indonesien valt att ansluta sig till. Initiativet som tagits av statsminister Stefan Löfven, syftar till att uppmärksamma dagens utmaningar på den globala arbetsmarknaden. Såväl regeringar som arbetsgivare och fackföreningar uppmanas genom Global Deal, att arbeta för förbättrad social dialog på arbetsmarknaden. Initiativet ska bidra till anständigt arbete, ökad produktivitet och ökad jämlikhet.


- För svenska företag är vikten av en bra relation mellan chefer och medarbetare en självklarhet. Vi vet också att social dialog bygger svenska företag starkt. Globalt ser vi att en väl fungerade arbetsmarknad är ett värn mot de protektionistiska krafter vi ser växa fram, menar Ann Linde.


Seminariet var en del av upptakten inför det första svenska statsbesöket till Indonesien med början den 22 maj. Besöket kommer att åtföljas av en svensk affärsdelegation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.