Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Regeringen lyfter plast i haven, klimat och hållbar blå ekonomi vid FN:s havskonferens

Publicerad

Om en vecka inleds FN:s havskonferens ”The Ocean Conference”. Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till den första stora havskonferensen om ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin, miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar på plats i New York.

Havskonferensen äger rum den 5-9 juni 2017. Syftet med konferensen är att havsmålet (mål 14) och dess delmål uppmärksammas av världens länder och alla aktörer som kan bidra till att nå målet. Konferensen ska mobilisera engagemang hos regeringar, företag och civilsamhälle som leder till att de vidtar kraftfulla åtgärder för att nå målen. Nu handlar det om att få konkreta åtgärder på plats.

Friska hav är grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning. För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande proteinkälla och cirka 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Av dessa är 90 procent småskaligt och traditionellt fiske. Ett huvudsyfte med konferensen är att visa på lösningar på havsrelaterad fattigdom och hunger och bidra till en hållbar, blå ekonomisk utveckling för de fattigaste och mest sårbara.

FN:s havskonferens ska resultera i:

  • Frivilliga åtaganden från alla länder och andra aktörer för att bidra till att mål 14 och dess delmål uppnås.
  • "Call for Action", en politisk deklaration som förhandlas mellan FN-länderna.
  • En sammanställning av identifierade behov och åtgärder kopplade till delmålen i mål 14. Sammanställningen görs under sju partnerskapsdialoger som hålls under konferensen på olika teman - från hållbart fiske och försurning till marint skräp och behovet av forskning.

Regeringens prioriterade frågor inför Havskonferensen

Marin nedskräpning och plast i haven

Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år. Den största delen är plast. Plasten är ett hot mot den biologiska mångfalden i haven, både eftersom djur fastnar i den, och för att den smulas sönder till mikroplast som fiskar och djur misstar för föda. Forskare har hittat mikroplaster i fisk och skaldjur på våra mattallrikar och plasten är därmed på lång sikt ett hot även mot vår hälsa. Plast som hamnar i haven är också en källa till att farliga kemikalier sprids.

Hav och klimat

Haven är jordens lungor. Haven tar upp stora mängder av den koldioxid som orsakar klimatförändringar och står för hälften av syret vi andas. Klimat- och havsfrågorna är nära sammankopplade. Klimatförändringar leder bland annat till havsförsurning, havsnivåhöjning och uppvärmning av haven.

Hållbar blå ekonomi

Den maritima strategin som antogs 2015 är en viktig grund för Sveriges arbete med blå ekonomi. Visionen är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin är ett inriktningsdokument för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Den innehåller vision och inriktning för arbetet samt en struktur för uppföljning.

Bild: FN

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fakta-PM

Läs mer om Sveriges prioriterade frågor och vad regeringen gör på respektive område i ett fakta-PM från en tidigare pressträff om Havskonferensen.

Genvägar