Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Rundabordssamtal om jämställdhetsbudgetering

Publicerad

 • Foto av finansminister Magdalena Andersson och jämställdhetsminister Åsa Regnér

  Finansminister Magdalena Andersson och jämställdhetsminister Åsa Regnér inledde mötet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av Torbjörn Pettersson från SIDA, finansminister Magdalena Andersson, jämställdhetsminister Åsa Regnér och Dr Caren Brown från Världsbanken.

  Torbjörn Pettersson från SIDA, finansminister Magdalena Andersson, jämställdhetsminister Åsa Regnér och Dr Caren Brown från Världsbanken bjöd in till lunchseminariet.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

 • Foto av lunchseminarium om jämställdhetsbudgetering.

  Lunchseminarium om jämställdhetsbudgetering.

  Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

Onsdagen den 17 maj bjöd finansminister Magdalena Andersson och jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med Dr Caren Grown (Världsbanken) och Torbjörn Pettersson (Sida) till ett lunchseminarium om jämställdhetsbudgetering.

Syftet med mötet var att dela erfarenheter, slutsatser och rekommendationer för att vidareutveckla och stärka arbetet för jämställdhet. Jämställdhetsminister Åsa Regnér inledde och berättade bland annat om regeringens nya jämställdhetspolitik, och hur regeringen implementerat jämställdhetsbudgetering i det löpande arbetet.
- Jämställdhetsbudgetering är ingenting vi gör vid sidan av, det ingår i den ordinarie processen. Jag är stolt över att vara minister i en feministisk regering och jag är stolt över att vi har en finansminister som kräver en jämställdhetsintegrerad budget. En medveten resursfördelning är avgörande för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Finansminister Magdalena Andersson förklarade att hon kräver att förslag till ramberedningen ska vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv, för att de över huvud taget ska beaktas.
- Jämställdhet handlar inte bara om mänskliga rättigheter, det är också ekonomiskt smart. Vi behöver ta till vara på flickors och pojkars, kvinnors och mäns fulla potential, det är en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknaden, välfärden och den svenska modellen.

Dr Caren Brown menade kort och gott att "jämställdhetsbudgetering är bra budgetering", att det handlar om ekonomi. Agneta Stark, ekonomisk genusforskare och rektor emerita för Högskolan Dalarna, var inne på samma linje och svarade med en retorisk på frågan om varför man ska jämställdhetsbudgetera:
- Ja, varför budgetering över huvud taget?

Lunchseminariet arrangerades av Regeringskansliet i samarbete med Världsbanksgruppen och Sida. Deltog gjorde aktörer som arbetar med jämställdhetsbudgetering inom statliga myndigheter, kommuner, akademin, fackföreningar och civilsamhällsorganisationer med erfarenhet från arbete i Sverige och internationellt.