Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Skattefrågor och makroekonomi på Ekofins majmöte

Publicerad

När medlemsländernas finansministrar träffades inom ramen för Ekofinrådet 23 maj fattade de beslut om tvistlösning vid dubbelbeskattning och den europeiska planeringsterminen. Ministrarna diskuterade också EU:s fria rörlighet av kapital och förslaget om en gemensam bolagsskattebas.

Magdalen Andersson
Tvistlösning i fall av dubbelbeskattning inom EU och den makroekonomiska situationen i en rad EU-länder var några av de frågor som finansministrarna hanterade på Ekofinmötet 23 maj. Av journalisterna fick Magdalena Andersson främst frågor om Ekofinrådets diskussion om förslaget om en gemensam bolagsskattebas. Foto: EU-representationen

Tvistlösning vid dubbelbeskattning

Rådet kom överens om en allmän inriktning för direktivet om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i EU. Direktivet bygger på EU:s så kallade skiljemannakonvention men har ett bredare tillämpningsområde och omfattar alla gränsöverskridande situationer inom EU med dubbelbeskattning av företag och individer.

Oftast kan tvisterna lösas utan problem av skattemyndigheterna i berörda länder men direktivet är viktigt för att exempelvis garantera att tvisterna inte drar ut på tiden. Det bidrar till förutsägbarhet och stabilitet och därmed också till att EU:s inre marknad fungerar väl. Direktivet hör samman med EU:s omfattande lagstiftningsarbete på skattesidan det senaste året.

Europeiska planeringsterminen 2017

Ekofinrådet antog slutsatser om EU-kommissionens djupgranskningar av makroekonomiska obalanser i medlemsländerna och om genomförandet av 2016-års landsspecifika rekommendationer.

Frågan om en gemensam bolagsskattebas

Rådet debatterade inriktningen på förslaget om en gemensam bolagsskattebas. Syftet är att förbättra EU:s inre marknad. Förslaget kommer att återkomma på Ekofinrådets dagordning.   

Finansiella tjänster och rörligheten av kapital

Finansministrarna behandlade två rapporter om fri rörlighet av kapital. Det handlade dels om friheten att utföra betalningar inom EU och dels om nationella hinder mot den fria rörligheten av kapital. Rådet fick också information om arbetet med lagstiftningsförslag om finansiella tjänster och rapportering från G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer som ägde rum i april.

Ekofinrådet träffades i Bryssel och finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige. 

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin