Statsministern tog emot Kailash Satyarthi, 2014 års mottagare av Nobels fredspris

Kailash Satyarthi, som fick Nobels fredpris för sina insatser mot förtryck av barn och unga, liksom för alla barns rätt till utbildning, informerade om nya insatser för över hundra miljoner barn som tvingas arbeta runt om i världen.

  • Kailash Satyarthi och statminister Stefan Löfven talar sittande kring ett bord med kaffe.

    Fredspristagaren Kailash Satyarthi och statsminister Stefan Löfven samtalade om arbete för barns rättigheter.

    Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

  • Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

  • Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

  • Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Genom kampanjen "100 Million for 100 Million" får barn och ungdomar möjlighet att lära sig om sina rättigheter, bland annat genom att träffa barn som utsatts för förtryck. Satyarthi har samlat över femtio tidigare Nobelpristagare för att leda initiativet. FN-organisationer som Unicef och globala företag som Google står bakom kampanjen.

Kailash Satyarthi, som sedan 1980 arbetat för barns rättigheter, verkar för att förhindra barnarbete och främja barns rätt till utbildning genom såväl globala kampanjer som direkta insatser på plats i Indien för att undsätta barn som utnyttjats. Under sitt besök i Sverige träffade han även svenska studenter och lärare, liksom svenska civilsamhällesorganisationer.

Sverige är en betydande givare på barnrättsområdet globalt. Inom utvecklingssamarbetet ska ett barnrättsperspektiv appliceras på de insatser där barn påverkas. Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN: s barnfond Unicef. Svenskt stöd till Unicef uppgick under 2016 till över två miljarder kronor.