Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 17

Publicerad

Denna vecka: besök i Washington, Nordkorea, Västsahara/MINURSO, Sydsudan/UNMISS, Abyei/UNISFA, Syrien.

Kabinettssekreterare Annika Söder
Sverige, representerat av kabinettssekreterare Annika Söder, fördömde Nordkoreas kärnvapen- och ballistiska robotprogram men framhöll behovet av avspänning och dialog. Foto: Rick Bajornas / UN Photo

Den sista veckan under amerikanskt ordförandeskap inleddes med ett besök i Washington i måndags. De femton rådsmedlemmarnas FN-ambassadörer träffade kongressledamöter och USAs nationella säkerhetsråd (NSC) samt togs emot av president Trump över lunch. Samtal fördes bland annat om utvecklingen i Syrien och Nordkorea. President Trump menade att FN länge underpresterat men samtidigt hade en enorm potential. Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, framförde att ett starkt USA och ett starkt FN går hand i hand.

Utöver besöket i Washington har den gångna veckan i rådet framför allt präglats av ministermötet i fredags om Nordkorea och av förhandlingarna om ett nytt mandat för FN:s fredsbevarande insats i Västsahara (MINURSO). Mötet om Nordkorea leddes av USA:s utrikesminister, Rex Tillerson. Det finns en samsyn i rådet om behovet av fortsatt tryck på den nordkoreanska regimen för en effektiv implementering av säkerhetsrådets resolutioner, och om att Nordkorea omedelbart måste avveckla av sitt kärnvapen- och ballistiska robotprogram. Däremot finns skillnader i synen på hur man ska nå dit.

Inte minst USA underströk vikten av ökat tryck på Nordkorea och efterlyste nya sanktioner. Tillerson menade att tiden för "strategiskt tålamod" var över. Nordkorea behövde isoleras. Kinas utrikesminister, Wang Yi, menade däremot att det var hög tid för dialog, inklusive mellan USA och Nordkorea. FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, underströk hotet från Nordkorea och att Pyongyang behövde leva upp till sina åtaganden, men betonade också att omvärlden behövde anstränga sig ytterligare för att minska spänningarna och hitta vägar för att möjliggöra dialog. Sverige, som representerades av kabinettssekreterare Annika Söder, fördömde Nordkoreas kärnvapen- och ballistiska robotprogram och underströk att sanktionerna behövde implementeras fullt ut samtidigt som vi påtalade behovet av avspänning, dialog och intensifierade diplomatiska ansträngningar. Efter mötet i säkerhetsrådet har utrikesminister Margot Wallström publicerat ett uttalande om Nordkorea (se länk nedan).

Natten mot lördag genomförde Nordkorea ytterligare ett missiltest. I skrivande stund har ingen reaktion initierats från säkerhetsrådets sida.

Länk till UN Web TV:
Säkerhetsrådets möte om Nordkorea  
(Sveriges inlägg görs efter 01:09:40):

Länk: Utrikesminister Margot Wallströms uttalande om Nordkorea

I tisdags höll rådet slutna konsultationer om Västsahara och under hela veckan har intensiva förhandlingar pågått om förlängningen av mandatet för MINURSO. Inte utan dramatik kunde rådet i fredags kväll anta en resolution med konsensus, vilket i sig är positivt då rådet haft svårt att nå enighet i denna fråga. Den antagna versionen reviderades i ett sent skede efter att FN kunnat bekräfta att Polisario under fredagen dragit sig tillbaka från den omtvistade buffertzonen.

Förhandlingarna om MINURSO återkommer varje år och har länge varit svåra på grund av låsningar i rådet. Det är välkommet att rådet denna gång kunde anta en tydligt framåtblickande text med fokus på en politisk lösning av konflikten. Detta skedde efter generalsekreterarens tydliga uppmaning om återupptagande av politiska förhandlingar och genom diplomatiska ansträngningar inte minst från USA som pennhållare. Sverige var under förhandlingarna starkt pådrivande för att lyfta fram den politiska processen. Vi fick under förhandlingarna också gehör för nytt språk i resolutionen om vikten av att inkludera kvinnor i de politiska processerna samt för starkare språk om mänskliga rättigheter liksom om humanitärt bistånd.

I tisdags fick rådet en regelbunden uppdatering om utvecklingen i Sydsudan. Generalsekreterarens särskilde representant, David Shearer, briefade rådet. Han konstaterade att situationen i landet hade förvärrats ytterligare sedan rådets högnivåmöte om Sydsudan den 23 mars (se veckobrev 12). Våldsamheter fortsatte och arbetsförhållanden för FN:s fredsbevarande insats i Sydsudan (UNMISS) var alltjämt svåra. Sverige underströk i sitt anförande bland annat situationens allvar – inte minst vad gäller den humanitära dimensionen och attackerna mot civila – samt framhöll att säkerhetsrådet behövde kunna enas om vägen framåt. Rådets medlemmar är överlag eniga om att parterna inte gjort tillräckligt samt om behovet av en politisk process. Däremot finns skillnader i synen på hur man ska nå dit.

I onsdags diskuterade rådet FN:s fredsbevarande insats i Abyei (UNISFA). Regionen Abyei ligger mellan Sudan och Sydsudan. Vid mötet rådde enighet om att UNISFA fungerar väl och fyller sin funktion som stabiliserande faktor i regionen. Situationen beskrevs som för stunden stabil – men oförutsägbar – och det konstaterades att inga framsteg gjorts i förhandlingarna om Abyeis framtida status. UNISFA:s mandat kommer att diskuteras under maj månad.

Säkerhetsrådet genomförde i torsdags det månatliga mötet om Syrien i det humanitära spåret. FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Stephen O'Brien, briefade denna gång rådet via videolänk. Efter att ha berört attackerna under april i Rashidin och Khan Sheykoun uppehöll sig O'Brien vid situationen i östra Ghouta utanför Damaskus. Alla inkörsvägar var avstängda och de 400 000 invånarna avskurna från omgivningen utan att kunna fly från flygattacker och markstrider. O'Brien belyste också hur det humanitära tillträdet begränsades, och var tydlig med att de evakueringar som genomförs på olika håll i Syrien inte var förenliga med humanitära principer.

Efter helgen lämnar USA över till Uruguay som är ordförande i rådet under maj månad.