Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 18

Publicerad

I veckan som gick: Uruguays ordförandeskap, retreat med generalsekreteraren, besök i Colombia, uttalanden om DRK, Mali, Sydsudan.

Säkerhetsrådets FN-ambassadörer och generalsekreterare António Guterres
Rådsmedlemmarnas FN-ambassadörer träffades tillsammans med generalsekreterare Guterres under mer informella förhållanden på rådets årliga retreat i Manhasset, New York. Foto: UN Photo / Eskinder Debebe

Uruguay har denna vecka tagit över som ordförande i säkerhetsrådet. I måndags antogs arbetsprogrammet för maj månad. Agendan domineras som vanligt av geografiska dagordningspunkter. Viktiga frågor under månaden inkluderar bland annat Syrien, Nordkorea, Sydsudan, Jemen samt Somalia. Mandatförlängningar kommer att förhandlas för två fredsbevarande insatser: UNISFA, som verkar i regionen Abyei mellan Sudan och Sydsudan (se veckobrev 17), och AMISOM som är Afrikanska unionens insats i Somalia. Två tematiska debatter är inplanerade: dels den 15 maj då temat är sexuellt våld i konflikt med fokus på sexuellt våld som taktik i krig och terrorism; dels den 25 maj om skydd av civila med fokus på skydd av sjukvård i konflikt. På agendan står också en årligt återkommande diskussion om samarbetet mellan EU och FN. EU:s höga representant, Federica Mogherini, kommer att briefa rådet.

Länk till säkerhetsrådets arbetsprogram för maj månad på FN:s hemsida

Fokus för den första veckan under Uruguays ordförandeskap låg emellertid inte i säkerhetsrådets kammare. I början av veckan genomfördes en retreat för rådsmedlemmarnas FN-ambassadörer tillsammans med generalsekreteraren. Diskussionerna berörde FN:s fredsbevarande verksamhet och FN:s partnerskap med regionala organisationer. Denna retreat, som genomförs en gång per år, utgör också ett tillfälle för rådets FN-ambassadörer att ha informella diskussioner med varandra och med generalsekreteraren.

I onsdags åkte säkerhetsrådet till Colombia för att visa stöd för fredsprocessen och erhålla en fördjupad förståelse för situationen i landet. En FN-insats finns på plats med mandat från säkerhetsrådet för att övervaka delar av genomförandet av fredsavtalet mellan regeringen och FARC (se veckobrev 2). Rådet träffade under sitt besök president Juan Manuel Santos och besökte ett av de områden där FARC-soldaterna ska lägga ned sina vapen. Säkerhetsrådet träffade även företrädare för civilsamhället, bl.a. organisationer som arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter. En uppföljande briefing om besöket kommer att ske i rådet den 16 maj.

Besöket i Colombia avslutades under helgen. Den gångna veckan har därför varit mötesfri i rådets kammare. Möten har som vanligt pågått på expertnivå i underorgan och arbetsgrupper knutna till rådet såsom arbetsgruppen för barn och väpnad konflikt. Rådet har också antagit pressuttalanden om Demokratiska republiken Kongo (DRK), Mali samt Sydsudan.

I uttalandet om DRK skickar rådet ett tydligt budskap om vikten av att genomföra den politiska överenskommelsen som nåddes i DRK på nyårsafton 2016. Detta är välkommet då implementeringen hittills varit bristfällig. I uttalandet understryker rådet även behovet av en skyndsam och fullständig utredning av de två dödade medlemmarna i expertpanelen avseende DRK: svenskan Zaida Catalán och amerikanen Michael Sharp (se veckobrev 13).

I uttalandet om Mali fördömer rådet attacken den 3 maj mot FN:s fredsbevarande insats i Mali (MINUSMA), som ledde till att en liberiansk FN-soldat dödades och ett flertal ytterligare skadades, inklusive en svensk soldat som fick splitterskador. I uttalandet om Sydsudan fördöms en annan attack samma dag mot FN:s fredsbevarande insats i Sydsudan (UNMISS).

Länk till artikel om skadad svensk soldat på Försvarsmaktens hemsida