Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 19

Publicerad

I veckan som gick: Libyen/ICC, Arria-möte om internationellt rättsligt samarbete, FN/EU, möte med underorgan som hanterar terrorism och relaterade frågor, Libanon, Guinea-Bissau, Colombia, Centralafrikanska republiken/MINUSCA, Abyei/UNISFA.

EU:s höga representant för utrikes frågor, Federica Mogherini
"The European way is the UN way" konstaterade EU:s höga representant för utrikes frågor, Federica Mogherini, för säkerhetsrådet i tisdags. Foto: UN Photo / Manuel Elias

I måndags genomfördes det första formella mötet under Uruguays ordförandeskap. Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), briefade rådet om situationen i Libyen. Detta sker två gånger per år i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1970 (2011) som hänsköt situationen i Libyen till ICC. Vid mötet uttalades tydligt stöd för ICC:s arbete i Libyen från merparten av rådets medlemmar, inklusive för Bensoudas planer på att undersöka huruvida storskaliga brott mot migranter skulle kunna falla under domstolens jurisdiktion.

Vid sidan av ICC-mötet arrangerade Italien och FN:s organ mot narkotika och brott (UNODC) samma dag ett Arria-möte om internationellt rättsligt samarbete och centralmyndigheternas roll. Diskussionen fokuserade på bekämpning av gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Under mötet underströks vikten av samarbete på området, och av att inrätta effektiva centrala kontaktpunkter i medlemsstaterna. Informella kontakter lyftes fram som värdefulla för att förbättra samarbetet då de bidrog till en bättre förståelse för olika rättssystem och behov.

På Europadagen den 9 maj briefades rådet av EU:s höga representant Federica Mogherini om samarbetet mellan FN och EU. Hon framhöll att EU fortsatt var och skulle förbli en pålitlig och oumbärlig partner på den globala arenan. Mogherini underströk också vikten av en regelbaserad säkerhetsordning och konstaterade att EU och FN till fullo delade värdegrund och synsätt på internationella relationer: "...the European way is the UN way" konstaterade hon avslutningsvis. Samtliga rådsmedlemmar underströk vikten av samarbete med regionala organisationer och välkomnade, i varierande grad, EU:s bidrag till internationell fred och säkerhet.

Länk till Sveriges anförande vid mötet om samarbetet mellan FN och EU

I torsdags genomfördes en gemensam briefing med de underorgan till säkerhetsrådet som hanterar terrorism och relaterade frågor, dvs. 1267/1989/2253-kommittén (som behandlar sanktioner mot ISIL och Al-Qaida), 1373-kommittén (som arbetar med antiterrorism) samt 1540-kommittén (vars mandat avser icke-spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer). Samtliga rådsmedlemmar efterfrågade ökade synergier i de tre kommittéernas arbete såväl vad gäller arbetsformer som rådsprodukter. Sverige betonade i sitt inlägg rättssäkerhet och respekt för folkrätt samt var ensamt om att lyfta fram kvinnors olika roller i en antiterrorism-kontext.

Samma dag höll rådet ett slutet möte om Libanon och genomförandet av resolution 1559 (2004). Libanon diskuteras även med utgångspunkt i resolution 1701, som handlar om Israel och Libanon samt FN:s fredsbevarande insats UNIFIL (se veckobrev 11). Resolution 1559 handlar om Libanons enighet, suveränitet samt politiska självständighet. FN-sekretariatets chef för den politiska avdelningen, Jeffrey Feltman, briefade rådet om den politiska utvecklingen i landet, och betonade vikten av fortsatt rådsenighet. Även om rådet inte är enigt i alla delar av denna portfölj finns stor samsyn vad gäller de delar av resolution 1559 som gäller Libanons enighet, suveränitet och politiska självständighet.

Torsdagen avslutades med extrainsatta konsultationer på begäran av Senegal om Guinea-Bissau och den pågående politiska krisen i landet. Rådet antog ett pressuttalande där man uttryckte fortsatt stöd till den västafrikanska organisationen ECOWAS ansträngningar att förhindra en eskalering av krisen. På svenskt initiativ infördes skrivningar om FN:s fredsbevarandekommission (PBC) och dess viktiga roll för att stödja hållbar fred i landet.

Utöver uttalandet om Guinea-Bissau har rådet under veckan antagit två ytterligare uttalanden. Som en del av uppföljningen till rådets besök i Colombia (se veckobrev 18) antog rådet i torsdags ett ordförandeuttalande där man uttrycker stöd för fredsprocessen och välkomnar de framsteg som skett i implementeringen av fredsavtalet. Rådet noterar också att en fortsatt implementering är avgörande, inklusive skyndsamt antagande av de åtgärder som man kommit överens om för att säkerställa återintegrering och försoning. På svenskt förslag lyfter rådet också fram vikten av kvinnors fulla deltagande i implementeringen av fredsavtalet. I torsdags antogs ett pressuttalande med anledning av attacken den 8 maj mot FN:s fredsbevarande insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA) då fem FN-soldater omkom och 10 skadades. Detta var den dödligaste attacken som genomförts mot MINUSCA. I pressuttalandet uttrycker rådet sina kondoleanser till de drabbade och deras anhöriga samt fördömer kraftfullt alla attacker mot MINUSCA.

Avslutningsvis har intensiva förhandlingar pågått under veckan om FN:s fredsbevarande insats i Abyei (UNISFA) vars mandat går ut på måndag (se veckobrev 17). Det har funnits olika uppfattningar om truppnivån ska reduceras eller ej. En omröstning var inplanerad att ske i fredags. Rådet var dock alltjämt splittrat och röstningsbilden högst osäker. Sverige och Italien föreslog därför gemensamt att en ny runda av konsultationer skulle genomföras i fredags morse för att uttömma varje möjlighet att nå en överenskommelse. Så skedde och konstruktiva samtal har sedan fortsatt under helgen. Ett beslut kommer att fattas på måndag.