Artikel från Socialdepartementet

Teckenspråkstolkad sammanfattning kommer

Publicerad

Regeringen har lämnat propositionen Nationellt mål och inriktning av funktionshinderspolitiken till riksdagen. En teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen kommer att publiceras på regeringens webbplats. På propositionens webbsida kommer en länk att publiceras som leder till den teckenspråkstolkade och filmade sammanfattningen.