Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ungdom, utbildning och audiovisuellt i fokus på rådsmöte

Publicerad

På rådsmötet i Bryssel 22-23 maj enades ministrarna bland annat om det framtida samarbetet på ungdomsområdet. Rådet nådde också en överenskommelse om att revidera EU-reglerna för audiovisuella medietjänster inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke rådsmöte i Bryssel 23 maj 2017
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med EU-kollegorna från Tyskland och Frankrike på rådsmötet i Bryssel. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltog på den ungdoms- och utbildningspolitiska delen av mötet. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet behandlade frågor om utbildning, ungdom, kultur och idrott. Ministrarna enades bland annat om en ny strategi för det europeiska ungdomssamarbetet från 2018. Den nuvarande ungdomsstrategin som löper ut i slutet av året antogs under Sveriges ordförandeskap 2009.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström framhöll bland annat vikten av att unga lär sig kritiskt tänkande och mediekunnighet och refererade till professor Hans Roslings arbete.
- I en värld av alternativa fakta och förenklade svar är det viktigare än någonsin att basera information på fakta.

Lyssna till ungdomarna

Utbildningsministrarna höll en policydebatt på temat "att bygga Europas framtid - lyssna till och stödja ungdomar".

Medlemsländerna betonade bland annat vikten av en öppen och kontinuerlig dialog med ungdomar för att uppmuntra dem att bli aktiva samhällsmedborgare. Genom att elever och studenter involveras i beslutsprocesser som rör utbildning så stöds de i sin utveckling att förstå dem och påverka sin situation. Erasmus+ lyftes fram som ett mycket viktigt program för stöd till detta arbete.

Regler för audiovisuella medietjänster revideras

Efter förhandlingar nådde rådet en överenskommelse om direktivet som reglerar audiovisuella medietjänster, det så kallade AV-direktivet.

EU-kommissionen har föreslagit en revidering av AV-direktivet med anledning av den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen på mediemarknaden. Ändringarna syftar till att göra reglerna mera lika för tv och beställ-tv när det kommer till skydd av minderåriga, reklamregler och regler för att främja europeiska produktioner.

Nu vidtar förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet om ett slutligt beslut.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström representerade Sverige vid mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Rådets uppföljning av mötet