Kontaktuppgifter till utredningen S 2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård

Kontaktuppgifter
Särskild utredare: Anna Nergårdh,
E-post: anna.nergardh@regeringskansliet.se
Tel.nr för att nå utredningen: 08-405 31 45