Alice Bah Kuhnke om den nya politiken

Genom att sätta arkitektur, design och konst i förarsätet för samhällets utveckling skulle vi kunna lösa några av vår tids riktigt stora utmaningar: klimatet, en ökad polarisering och bristen på bostäder. Med en ny politik för arkitektur, form och design, sammanflätad med offentlig konst, kulturarv och samhällsplanering – det vi kallar en gestaltad livsmiljö - skapas förutsättningar för mer hållbara städer och kreativa mötesplatser. Ett samhälle där vi inte bara bor och arbetar, utan också lever.

Alice Bah Kuhnke framför Rosenbad
Genom en ny politik för arkitektur, form och design och hållbara livsmiljöer skapar vi förutsättningar för mer dynamiska städer och kreativa mötesplatser, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Varje dag påverkas vi allihop av det som andra formgivit åt oss. Det kan vara allt från koppen vi dricker ur, möblerna vi sitter i, till huset vi arbetar i, vägen vi åker på, kollektivtrafiken vi nyttjar och parken vi leker med våra barn i. Vår livsmiljö är gestaltad, med både estetik och funktionalitet i åtanke. Det kan vara bra eller dåligt, men den fysiska omgivningen spelar roll, inte bara för hur vi bor, utan också för hur vi lever våra liv.

Varför är arkitektur, form och design viktigt?

Jag tror på den kraft som arkitektur, form och design har, att det kan påverka både samhället och människors liv. Bra arkitektur och design kan passera nästan obemärkt, men bristfällig design kan få vår vardag att fungera märkbart sämre.

Arkitektur, form och design är alltid aktuella samhällsfrågor, men just nu kanske det är mer aktuellt och angeläget än på länge. Våra samhällen förändras i och med urbanisering, regionalisering och ett rekordhögt bostadsbyggande. Samtidigt måste vi bekämpa klimatförändringarna och ställa om till ett mer hållbart sätt att leva.

Vad innebär det att den nya politiken formuleras av tre ministrar?

Framtidens utmaningar löses inte i stuprör, utan kommer att avgöras inom vår förmåga att jobba gränsöverskridande. Vi pratar ofta om vikten att bygga på höjden, men jag vill mena att samhällsbygget måste ske på tvären om det ska lyckas. Detta gäller inte minst i politiken.

Vad är din vision för hur gestaltad livsmiljö bidrar till ett Sverige som håller ihop?

Vi behöver sikta in oss på reformer som integrerar kultur, konst, arkitektur i stadsplaneringen. Genom att ge människor makt att påverka samhället de bor och lever i får vi också en tillit mellan människor.