Alla blir vinnare

Motala kommun är en av de kommuner som snabbast kom igång med extratjänster, den första anställningen gjordes i december 2015. En politisk vilja och en väl upparbetad relation mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Kommunal var starkt bidragande.

En man och två kvinnor tittar in i kameran.
Mats-Erik Nordin, Kommunal, Eva Axelsson, Motala kommun och Jelena Maric, Arbetsförmedlingen. Foto: Regeringskansliet

En tydlig signal från den politiska ledningen gjorde att Eva Axelsson och hennes medarbetare på Arbetsmarknadsenheten i Motala kommun snabbt började ställa in organisationen mot att jobba med extratjänster.

– Vi hade sedan tidigare en organisation som jobbade med den här typen av uppgifter, exempelvis när det gäller ungdomar, och det bidrog givetvis till att vi snabbt var på banan. Det var bara att ta tillvara den möjlighet som den nationella politiken gav, säger Eva Axelsson.

– Vi gjorde inga överenskommelser eller handlingsplaner för extratjänsterna. Vi började arbeta operativt direkt och tog kontakt med Kommunal för att hitta lösningar som skulle fungera för alla parter, säger Jelena Maric på Arbetsförmedlingen.

Diskussionen kretsade bland annat kring vilka arbetsplatser och arbetsuppgifter som kunde vara aktuella. Extratjänster skulle bidra till något gott för alla inblandade parter.

– Farhågan vi hade var givetvis undanträngningseffekten, att det görs intrång på redan fastanställdas arbetsuppgifter, men vi har haft en god dialog och om det funnits frågetecken har vi kontaktat varandra och rett ut det, säger Mats-Erik Nordin på Kommunal.

– Att få möjlighet att läsa en tidning med någon på boendet eller baka en kaka är arbetsuppgifter många tycker är roliga och som också ordinarie personal kan få utrymme att göra tack vare extratjänsterna, säger Jelena Maric.

Trygghet för arbetsgivarna

Ett förankringsarbete gjordes internt där bildningsförvaltningens chefer och äldreomsorgschefer informerades om satsningen. Dessutom fanns det sedan tidigare kommunala praktikplatser för målgruppen som passade som extratjänster.

– För de potentiella arbetsgivarna var det en trygghet att få höra att vi hade ansvaret om det skulle vara något som inte fungerade på en arbetsplats, säger Eva Axelsson.

Medarbetarna på Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Kommunal har ett nära samarbete.

– Våra medarbetare har blivit varandras kollegor och träffar varandra ofta, säger Jelena Maric på Arbetsförmedlingen. När kontakten mellan organisationerna är enkel blir också problemen lättare att lösa.

Alla blir vinnare

Utöver att stärka individers anknytning till arbetsmarknaden, och de stora fördelar som det ger, ser Motala kommun även ekonomiska vinster.

– Vi tittade på det och kunde konstatera att kommunen sparat in ungefär 400 000 kronor eftersom 14 personer gått från försörjningsstöd till en egen lön, säger Eva Axelsson.

100 procent extratjänst

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.