Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Bred enighet mellan EU:s utrikesministrar om konflikterna på arabiska halvön

Publicerad

Vid EU:s utrikesministermöte i Luxemburg 19 juni diskuterades bland annat kriserna på arabiska halvön. Samarbetet mellan EU och Nato, det gemensamma antiterroristsamarbetet, Irak, migration samt EU:s globala strategi stod också på dagordningen.

Margot Wallström
Kriserna på arabiska halvön, EU:s globala strategi och migration var några av de frågor som EU:s utrikesråd behandlade 19 juni. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige och ses här med Tjeckiens utrikesminister, Lubomir Zaoralek. Foto: Europeiska rådet

Utrikesministrarna uttryckte sitt fulla stöd för Kuwaits medlingsarbete för att lösa den nuvarande krisen i regionen. De betonade att krisen måste lösas omedelbart samt att enighet i området var avgörande för stabiliteten i regionen.

Samarbete mellan EU och Nato

Utrikesministrarna diskuterade samarbetet mellan EU och Nato med NATO:s biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller. Samarbete för att bekämpa hybridhot och stärkt cybersäkerhet nämndes som ett särskilt intressant samarbetsområde.

Antiterrorism

Utrikesministrarna diskuterade de yttre aspekterna av terrorism, en snabb diskussion med tanke på de senaste attackerna i EU och därefter. De betonade att terroristbekämpning utgjorde EU:s främsta säkerhetsfråga.

Irak

Rådet diskuterade Irak, med inriktning på den senaste utvecklingen, särskilt i Mosul och Nineve-provinsen, och på den framtida stabiliseringen av landet. Rådet antog slutsatser. Utrikesminister Margot Wallström underströk särskilt vikten av att EU kunde bidra med en civil insats för att bistå med Iraks reformarbete.

Migration

Utrikesministrarna diskuterade de yttre aspekterna av migration för att förbereda Europeiska rådet den 22-23 juni. De noterade de framsteg som gjorts inom partnerskapsramen med tredjeländer.

Ministrarna uttryckte sitt fortsatta stöd för det nuvarande arbetet för att rädda liv längs den centrala Medelhavsrutten. Samarbetet med partnerländerna bör förstärkas för att ytterligare bekämpa människohandlare, minska antalet irreguljära migranter och säkerställa återtagande.

EU:s globala strategi

Rådet diskuterade genomförandet av EU:s globala strategi. Utrikesministrarna betonade det viktiga arbete som uppnåtts under året, bland annat för att utveckla EU:s förmåga att bemöta kriser och konflikter. De välkomnade det pågående arbetet med regionala tematiska strategier. I detta sammanhang antog rådet slutsatser om global sjösäkerhet.

Utrikesminister Margot Wallström deltog i rådet för Sveriges räkning. Mötet ägde rum i Luxemburg .

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC