Bredband och digitala tjänster i fokus på EU-möte

Rådet för telekommunikation möttes i Luxemburg 9 juni. Modernare EU-regler för elektronisk kommunikation var huvudfrågan på rådsmötet. Sverige representerades av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på rådsmöte 9 juni
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samtalar med vice ordföranden i EU-kommissionen Andrus Ansip före mötet. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrar i EU med ansvar för telekommunikation diskuterade EU-kommissionens förslag om ett uppdaterat regelverk för elektronisk kommunikation. Det handlar bland annat om bredbandsutbyggnad och digitala tjänster.


- Det är dags att uppdatera regelverket för elektronisk kommunikation för att bana väg för framtidens kommunikationstjänster, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.


Förslaget behandlas fortsatt i rådet inför en överenskommelse. Rådet och Europaparlamentet måste också vara överens innan ett slutligt beslut kan fattas.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Rådets uppföljning av mötet 8-9 juni