Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit, migration, säkerhet och andra frågor när Europeiska rådet förbereds

Publicerad

Migration, säkerhet och försvar, de kommande tre ordförandeländernas gemensamma program och flera andra frågor står på dagordningen när allmänna rådet förbereder Europeiska rådets möte 22-23 juni. Brexit och flytten av två EU-byråer från Storbritannien till andra länder behandlas utan Storbritanniens deltagande.

Ann linde på ett tidigare rådsmöte
Allmänna rådet träffas 20 juni för att förbereda mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer 22-23 juni. Ann Linde företräder Sverige. Bilden är från ett tidigare rådsmöte Foto: Europeiska unionens råd

Vid Allmänna rådets mötet kommer ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådet den 22-23 juni att behandlas. Europeiska rådet väntas följa upp det pågående arbetet med migration, såväl den externa dimensionen av migration som det gemensamma asylsystemet.

Därutöver står extern och inre säkerhet och försvar på dagordningen. Stats- och regeringscheferna väntas även bekräfta EU:s ambitioner för en fri och rättvis handel, behandla framstegen på den inre marknaden och frågor inom ramen för den europeiska terminen. Europeiska rådet förväntas slutligen bekräfta EU:s avsikter att genomföra parisavtalet om klimatförändringar.

Rådets 18-månadersprogram

De tre kommande EU-ordförandeskapsländerna Estland, Bulgarien och Österrike har tagit fram ett gemensamt program för rådets dagordning de kommande 18 månaderna, 1 juli 2017 – 31 december 2018, som rådet ska ställa sig bakom.

Programmet utgår ifrån de fem prioriterade områden som Europeiska rådet kom överens om i sin femåriga strategiska dagordning i juni 2014. Det handlar om frågar som rör sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft, makt till och skydd av medborgarna, energi- och klimatpolitik, området om frihet, säkerhet och rättvisa samt EU som global aktör. Länderna avser även främja debatten om EU:s framtid.

Europeiska terminen

Rådet ska godkänna EU-kommissionens makroekonomiska landsspecifika rekommendationer inför att de tas upp av Europeiska rådet. Rekommendationerna ingår i den Europeiska terminen.

Gällande rekommendationen till Sverige delar regeringen EU-kommissionens bedömning om att det finns makroekonomiska risker kopplade till hushållens skuldsättning och att bristen i utbudet av bostäder utgör en central utmaning.

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsländerna. Det är upp till varje medlemsland att välja förhållningssätt till rekommendationerna.

Storbritanniens utträde ur EU

I anslutning till allmänna rådets möte kommer frågan om läget i de begynnande förhandlingarna om brexit behandlas inför stas- och regeringschefernas möte.

Med anledning av brexit kommer EU-byråerna Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Europeiska bankmyndigheten, EBA, att flytta från Storbritannien till andra EU-länder. Sverige kandiderar till att bli värdland för EMA.

I anslutning till allmänna rådet kommer ett förslag till hur beslutet om omlokalisering ska fattas att behandlas. Stats- och regeringscheferna väntas fatta beslut om förfarandet 22 juni.

Storbritannien deltar inte i dessa diskussioner eller i det slutgiltiga beslutet om byråernas nya värdländer.

Allmänna rådets möte äger rum i Luxemburg 20 juni. EU- och handelsminister Ann Linde representerar Sverige.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om allmänna rådets möte 20 juni

Mer om mötet om Storbritanniens utträde ut EU

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)