Dialogen om nyanländas etablering fortsätter

Statssekreterare Anders Kessling medverkar under 2017 vid möten runt om i landet för att föra en dialog kring de insatser som görs för nyanländas etablering och regeringens arbete på området. Deltagandet är en uppföljning av den nationella samlingen Sverige tillsammans som genomfördes 2015 och de regionala konferenser som följde året därpå.

Under sina besök träffar Anders Kessling aktörer på regional och kommunal nivå och tar del av både de utmaningar och goda exempel som finns. Något som lyfts fram av alla parter under samtalen är vikten av samverkan.

Bred uppslutning för Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern 2015 med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige.

Under våren 2016 arrangerade länsstyrelserna på regeringens uppdrag 17 regionala konferenser över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Syftet med konferenserna var att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. De allra flesta kommuner, 261 av 290, och samtliga landsting har varit representerade. Totalt har omkring 2 200 personer deltagit på konferenserna.

Artikel: Bred uppslutning för Sverige tillsammans