EU-handslag i Norrköping 2017

Under Region Östergötlands Internationella dag den 23 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Östergötland, Motala kommun, Norrköping kommun och Linköping kommun.

  • EU- och handelsminister med arrangörena av Region Östergötlands Internationella dag.

    EU- och handelsministern med arrangörerna av Region Östergötlands Internationella dag.

    Foto: Region Östergötland

  • Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun, Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun, EU- och handelsminister Ann Linde, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, Margareta Fransson (MP), vice ordförande i Region Östergötlands regionstyrelsen.

    Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun, Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun, EU- och handelsminister Ann Linde, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, Margareta Fransson (MP), vice ordförande i Region Östergötlands regionstyrelsen.

    Foto: Region Östergötland

– EU är en ofrånkomlig del av vår politiska vardag, sade Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping kommun.
– Vi påverkas inte bara av EU, vi måste även vara med och påverka EU-beslut.

Även Margareta Fransson (MP), vice ordförande i Region Östergötlands regionstyrelse, framhöll att regionen i hög utsträckning påverkas av beslut som fattas inom EU.

– Nästan hälften av dagordningspunkterna under regionfullmäktige har EU-anknytning. Därför är det viktig med åtgärder för stärkt delaktighet och kunskap kring frågor som beslutas på EU-nivå, sade Margareta Fransson.
– I samarbete med vår representation i Bryssel har vi till exempel tagit fram "EU Årsöversikt 2017", som ger en överblick av aktuella frågor i EU ur ett östgötskt perspektiv.

Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping kommun, berättade att kommunen i EU-handslaget valt att satsa särskilt på kunskapshöjande åtgärder.

– EU-samarbetet är viktigt – för vår kommun, vår region och för vårt land. Vi är stolta över att inleda ett arbete för ökad kunskap, sade Kristina Edlund.

Även för Motala kommun var kunskapshöjande insatser en viktig del av åtaganden i EU-handslaget.

– Det är hög tid att vi talar om varför det är viktigt att vara med i EU, vad vi gör i EU och hur vi gör det, sade Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun.
– Inför EU-handslaget har vi talat mycket mer om EU i kommunen.

EU- och handelsminister Ann Linde berättade att ett av regeringens åtaganden i EU-handslaget var att tillföra medel till Svenska institutet för europapolitiska studiers (Sieps) för att myndigheten ska kunna genomföra EU-utbildningar för tjänstepersoner och förtroendavalda på lokal och regional nivå.

– Sieps gör de här utbildningarna i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Ni som är här idag blir de första att gå utbildningen, sade Ann Linde.

EU- och handelsministern bjöd även in deltagarna i EU-handslaget till ett dialogforum, planerat till våren 2018. Dialogformet kommer dels vara en uppföljning av EU-handslagen, dels en diskussion om EU:s framtidfrågor.

EU-handslaget ägde rum på Arbetets museum i Norrköping. Under dagen besökte EU- och handelsminister Ann Linde även Ebersteinska gymnasiet och Östgöta media.

Deltagare:
Region Östergötland, Margareta Fransson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen
Norrköpings kommun, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande
Linköpings kommun, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande Motala kommun, Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande

Moderator var Anna B Lindberg, enhetschef internationell samverkan, Region Östergötland