EU-sakråd om Europeiska kommissionens förslag till europeisk pelare för sociala rättigheter

EU-sakråd om den Europeiska kommissionens förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter och om reflektionsunderlaget om framtiden för Europas sociala dimension. EU-sakrådet är del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor.

Ladda ner: