EU:s ledare diskuterade migration, säkerhet och försvar i Bryssel

EU-ländernas stats- och regeringschefer antog på Europeiska rådets möte 22-23 juni slutsatser om säkerhet och försvar samt klimatförändringarna. De enades också om att förlänga sanktionerna mot Ryssland, men lyckades inte nå en överenskommelse om att reformera det gemensamma asylsystemet. Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige.

Stefan Löfven intervjuas av media
– Vi måste vara tydliga med att det är oacceptabelt att med våld försöka ändra andra länders gränser, sa statsminister Stefan Löfven med anledning av de förlängda sanktionerna mot Ryssland. Foto: EU-representationen

På Europeiska rådets första dag antog EU-ledarna slutsatser om säkerhet och försvar samt klimatförändringarna. De diskuterade även utrikespolitiska frågor.

Stats- och regeringscheferna bekräftade EU:s åtagande att snabbt och fullständigt genomföra Parisavtalet om klimatförändringar och att leda den globala övergången till ren energi.

De betonade EU:s utökade samarbete med internationella partner som visar solidaritet med framtida generationer.

Brexit

Under torsdagkvällen diskuterades brexit. Storbritanniens premiärminister Theresa May redogjorde först för läget efter parlamentsvalet för några veckor sedan och meddelade hon att hon i kommande vecka skulle presentera ett förslag om medborgares villkor.

– De 27 kvarvarande EU-länderna vill inte att det ska bli några skillnader mot idag, sa statsminister Stefan Löfven.

Sanktioner mot Ryssland

Stats- och regeringscheferna hade en lång diskusison om Ryssland på fredagmorgonen. De enades om att skicka en politisk signal till ministerrådet att de ekonomiska sanktionerna skulle förlängas ytterligare sex månader.

Statsministern underströk på mötet vikten av att behålla sanktionerna så länge Minsköverenskommelsen inte uppfylls.

Migration

Den andra stora frågan under fredagen var migration. EU-ledarna lyckades inte nå en överenskommelse om att reformera det gemensamma asylsystemet.

– Jag är förstås besviken att vi inte har nått fram till en överenskommelse, som vi hade åtagit oss under det maltesiska EU-ordförandeskapet, säger Stefan Löfven.

Ekonomi och handel

Därutöver diskuterade stats- och regeringscheferna ekonomi och handelsfrågor. Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi gav en positiv rapport om EU:s ekonomiska utveckling.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet i Europeiska rådet 22-23 juni

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.