EU:s telekomministrar diskuterar elektronisk kommunikation

Ministrar ansvariga för telekommunikation möts i Luxemburg 9 juni. På dagordningen för rådsmötet står bland annat en policydebatt om ett nytt EU-regelverk för elektronisk kommunikation.

Bostads- och digitaliserings¬minister Peter Eriksson vid tidigare rådsmöte i Bryssel.
Bostads- och digitaliserings¬minister Peter Eriksson deltar i rådsmötet som hålls i Luxemburg 9 juni. Bilden är från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Efter en uppdatering om förhandlingsläget ska ministrarna diskutera en omarbetning av nuvarande EU-regler för elektronisk kommunikation. Enligt kommissionens nya förslag slås de befintliga direktiven samman till ett gemensamt direktiv. Det innebär också tillskapande av en ny förordning för Berec, organet för de europeiska regleringsmyndigheterna.


Regeringen väntas välkomna det maltesiska ordförandeskapets lägesrapport. Det är dock viktigt att det nya regelverket blir tydligt och heltäckande eftersom medlemsländernas förutsättningar skiljer sig åt bland annat när det gäller geografi, befintlig infrastruktur och digital mognad.


Syftet med de nya EU-reglerna är konkurrens, investeringar till nytta för användarna och främjande av EU:s inre marknad.


Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerar Sverige vid mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Kommenterad dagordning inför mötet