Försvarsministern på Nato-möte i Bryssel

Den 29 juni deltog försvarsminister Peter Hultqvist på Natos försvarsministermöte i Bryssel. Vid Nato-mötet undertecknade Peter Hultqvist och Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen en gemensam avsiktsförklaring på försvarsområdet.

Gruppbild från Natos försvarsministermöte.
Gruppbild från Natos försvarsministermöte. Foto: Axel Oweling / Regeringskansliet

Sveriges och Finlands försvarsministrar var tillsammans med Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande i EU-kommissionen, inbjudna att delta vid Nato-ländernas arbetslunch. Vid lunchen diskuterades samarbetet mellan EU och Nato, ett ämne som även berördes vid det senaste försvarsministermötet på EU-nivå.

- Vi är positiva till praktiskt samarbete för att exempelvis motverka hybridhot och kunna genomföra gemensamma övningar. Men för oss är det viktigt att organisationerna kompletterar varandra och att de inte överträder varandras mandat och beslutsrätt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Därutöver diskuterade länderna förmågor och bördefördelning. Senare på eftermiddagen diskuterade ministrarna Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission, RSM, i Afghanistan.

I samband med Nato-mötet undertecknade Peter Hultqvist och Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen en gemensam avsiktsförklaring på försvarsområdet (se separat artikel). Försvarsministern hade även bilaterala möten med Frankrike och Estland.