Fortsatta förhandlingarna om ekologiskt jordbruk i EU

En majoritet av EU:s medlemsländer vill att förhandlingarna fortsätter om ett nytt regelverk för ekologisk produktion. Det stod klart efter rådsmötet i Luxemburg 12 juni. EU-kommissionen rapporterade om ett förbättrat läge på EU:s jordbruksmarknad.

Jordbruks- och fiskerådet i Luxemburg 12 juni 2017
I fokus på jordbruks- och fiskerådets möte i Luxemburg 12 juni stod förslaget om ett nytt regelverk för ekologiskt jordbruk. Foto: Europeiska unionen råd

Huvudfrågan på rådsmötet var en diskussion om kommissionens lagförslag om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Det var inför mötet oklart om förslaget skulle dras tillbaka av kommissionen eller om försök till fortsatta förhandlingar skulle ske.


Diskussionen utmynnade i att en majoritet av EU:s medlemsländer uttryckte önskemål om fortsatta förhandlingar och att det maltesiska ordförandeskapet presenterar ett nytt kompromissförslag om ekologiskt jordbruk inom kort som medlemsländerna får ta ställning till.


Marknadssituationen i EU


Kommissionen informerade att läget ser relativt ljust ut på EU:s jordbruksmarknad och om en fortsatt övervakning av marknaden. 

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Rådets uppföljning av mötet