Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Gemensamt asylsystem i fokus när migrationsminister Morgan Johansson talade i Bryssel

Publicerad

Det råder fortfarande stor oenighet bland EU:s medlemsländer om hur ett nytt gemensamt asylsystem ska utformas. Men migranter fortsätter att komma över Medelhavet och det är inte hållbart att enbart ett fåtal länder tar ett stort ansvar på migrationsområdet. Det var budskapet när justitie- och migrationsminister Morgan Johansson talade på en högnivåkonferens om asyl- och migrationspolitik i Europaparlamentet 21 juni.

Morgan Johansson i talarstolen
– Det är dags för Europa att ta sig samman. Det sa migrationsminister Morgan Johansson när han talade på högnivåkonferensen om migration i Europaparlamentet 21 juni. Foto: Regeringskansliet

EU har gjort vissa framsteg för att hantera migrationssituationen, bland annat när det gäller samarbete för att bekämpa människosmuggling och grundorsakerna till att människor flyr, men fortfarande återstår att få ett nytt fungerande asylsystem på plats, där alla EU:s länder tar ansvar för att ta emot människor som söker asyl.

Gemensamt ansvar för EU:s asyl- och migrationspolitik var också temat på den högnivåkonferens som Europaparlamentets talman Antonio Tajani bjöd in till 21 juni med syfte att bidra med konkreta förslag på migrationsområdet. Bland annat migrationsminister Morgan Johansson, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU:s utrikeschef Federica Mogherini och FN:s särskilda representant för internationell migration, Louise Arbour, deltog i konferensen som ägde rum i Bryssel.

Oenighet bland medlemsländerna om nytt asylsystem

Sveriges regering har länge fört fram att EU behöver en solidarisk asyl- och migrationspolitik med ett asylsystem där alla länder tar ansvar för att ta emot dem som söker asyl.

– Det är dags för Europa att ta sig samman, sa migrationsminister Morgan Johansson i sitt anförande.

Migrationsfrågan har diskuterats på flera rådsmöten men vi har fortfarande inte hittat några långsiktiga lösningar. EU behöver ett gemensamt asylsystem som bygger på ansvar och solidaritet, fortsatte Morgan Johansson, som också påminde om att Sverige varit nettobidragsgivare till EU i många år.

– Det har inte alltid varit enkelt, men det är vad som krävs för att hålla ihop Europa. Det går inte att bara tänka på sig själv, men då kan inte heller andra medlemsländer plocka russinen ur kakan, sa Morgan Johansson.

Migrationen kommer inte att försvinna utan kommer att vara en av de största frågorna på den globala agendan i lång tid framöver, menade han.

– Europaparlamentet har spelat en konstruktiv roll och EU-kommissionen har varit aktiva och tagit ansvar. Problemet är rådet, sa Morgan Johansson som uppmanade medlemsländerna att bryta låsningen och vidta konkreta åtgärder.

Europaparlamentets talman Antonio Tajani konstaterade att migrationsminister Morgan Johansson hade gett ett klart budskap om vikten av solidaritet mellan medlemsländerna. Den svenska positionen var mycket viktig för eftersom den stödjer det arbete som EU-kommissionen driver just nu med uppbackning från Europaparlamentet, menade Antonio Tajani.

Producerat av EU-representationen

High-level conference on migration management – Closing session