Högre ambition för energieffektivsering i fokus på EU-möte

EU:s energiminstrar nådde 26 juni en överenskommelse om att höja EU-målet för energieffektivisering till 30 procent till 2030. På rådsmötet som hölls i Luxemburg kom ministrarna också överens om förslaget om byggnaders energiprestanda. Båda lagförslagen ska nu förhandlas med Europaparlamentet.

Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan på rådsmöte i Luxemburg 26 juni 2017
Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan samtalade med med vice ordföranden i EU-kommissionen Maroš Šefčovič före mötet. Foto: Europeiska unionens råd

Kommissionen presenterade i slutet av 2016 ett paket med lagförslag kallat ren energi för alla i Europa. Ett av förslagen gäller en ändring av direktivet för energieffektivisering för att höja ambitionen för det gemensamma EU-målet för energieffektivisering till 2030.

Energiministrarna nådde efter förhandlingar en överenskommelse om att höja EU:s energieffektiviseringsmål till 30 % fram till 2030.

- Ökad energieffektivisering kan underlätta för EU att nå långsiktiga mål vad gäller klimat, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Det är viktigt mot bakgrund av Parisavtalet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Rådet enades också om en gemensam position om reviderade regler för byggnaders energiprestanda inför förhandlingar med Europaparlamentet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Rådets uppföljning av mötet