Intervjuer från seminarium om Nya mått på välstånd

Den 20 juni bjöd finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund in till seminarium om regeringens nya mått på välstånd. Seminariet bestod av en presentation av regeringens mått på välstånd samt ett panelsamtal under ledning av Per Bolund.

 • Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund.

  Finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund.

  Foto: Catrin Arhusiander, Finansdepartementet.

 • Paneldeltagare pratar i mikrofon.

  Paneldeltagare Johanna Giorgi, hållbarhetsansvarig på Tillväxtverket.

  Foto: Catrin Arhusiander, Finansdepartementet.

 • Paneldeltagare pratar i mikrofon.

  Paneldeltagare Klas Eklund, hållbarhetsekonom på SEB.

  Foto: Catrin Arhusiander, Finansdepartementet.

 • Paneldeltagare talar i mikrofon.

  Paneldeltagare Eva Alfredsson, doktor/analytiker på KTH och Tillväxtanalys.

  Foto: Catrin Arhusiander, Finansdepartementet.

I årets ekonomiska vårproposition introducerade regeringen bilagan "Nya mått på välstånd", ett nytt verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. I den ryms femton indikatorer som kompletterar BNP och belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet.

Seminariet bestod av en presentation av regeringens mått på välstånd samt ett panelsamtal med Klas Eklund, hållbarhetsekonom på SEB, Johanna Giorgi, hållbarhetsansvarig på Tillväxtverket och Eva Alfredsson, doktor/analytiker på KTH och Tillväxtanalys.