Innehållet publicerades under perioden

-

Investeringsfrämjande i fokus på industrisamtal

Varför väljer företag att investera i Sverige? Hur kan vi arbeta bättre tillsammans för att attrahera de industriella investeringar vi vill få till Sverige? Hur tar vi emot investeringarna regionalt och lokalt? Det var några av de frågor som närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde diskuterade med deltagarna under industrisamtalet den 2 juni på temat investeringsfrämjande.

 • Mikael Damberg ståendes och hälsar välkommen

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg välkomnar deltagarna till industrisamtalet.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Näringsministern och handelsministern bredvid varandra sittandes i möte

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ledde industrisamtalet. Vid mötet medverkade också EU- och handelsminister Ann Linde.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Statssekreterare Niklas Johansson, EU- och handelsminister Ann Linde och statssekreterare Eva Lindström ståendes och diskuterar.

  Statssekreterare Niklas Johansson, EU- och handelsminister Ann Linde och statssekreterare Eva Lindström.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

– Sverige har goda förutsättningar att locka hit investeringar. Men den internationella konkurrensen är hård så vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på att investerarna och kompetensen väljer oss. Därför behöver vi växla upp vårt arbete för att attrahera fler företag och talanger till Sverige, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Främjande av utländska och inhemska investeringar, att kraftsamla inom svenska styrkeområden och att använda attraktionskraften hos starka svenska innovations- och kunskapsmiljöer var områden som deltagarna diskuterade under industrisamtalet.

Ann Linde lyfte investeringsfrämjande som en viktig del av Sveriges exportstrategi. Hur importerar företag för att kunna exportera? Och hur ska företag kunna investera men samtidigt skydda sina investeringar?
EU- och handelsministern pekade också på Brexit och faktiska ekonomiska konsekvenser till följd av höjda tullavgifter för de företag som har något att göra med Storbritannien.

Några andra områden som lyftes av deltagarna var attraktiva ramvillkor för utländska investeringar, att tydliggöra vilket stöd den nationella nivån kan ge och vikten av en väl fungerande mottagningskapacitet på lokal nivå för att kunna landa en investering.

Vid industrisamtalet deltog även Eva Lindström och Niklas Johansson, statssekreterare vid Näringsdepartementet. På förmiddagen, inför industrisamtalet, hölls ett expertseminarium under ledning av Eva Lindström där 80-talet experter diskuterade och gav inspel utifrån bland annat dessa frågeställningar:

• Vad gör att man väljer att investera i Sverige idag? (t ex innovationsmiljöer, kompetens, ramvillkor som elpriser etc.)

• Vilka barriärer finns för att investera i Sverige?

• Hur utnyttjar vi bäst Business Swedens investeringsfrämjande samt kraftsamlingen kring Testbädd Sverige och samverkansprogrammen.

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.