Jordbruksfrågor i fokus på ministerrådsmöte

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Luxemburg 12 juni. De ska diskutera ekologiskt jordbruk och få information av kommissionen om marknadssituationen för EU:s mjölkproducenter.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid tidigare rådsmöte
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid rådsmötet i Luxemburg 12 juni. Bilden är från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Jordbruksministrarna ska diskutera nya EU-regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Diskussionen sker mot bakgrund av kommissionens lagstiftningsförslag om ekologiskt jordbruk som presenterades 2014.


Regeringen har arbetat aktivt för att de regler som nu förhandlas ska gynna den ekologiska produktionen och marknaden och bidra till en fortsatt positiv utveckling för sektorn.


Återhämtning för EU:s mjölkbönder


Kommissionen ska också informera om läget på EU:s jordbruksmarknad. Under 2015 och 2016 låg mjölkpriserna i EU, Sverige och globalt på rekordlåga nivåer. Från sommaren 2016 har en återhämtning skett till följd av minskat utbud och ökad efterfrågan. Priserna på mejeriprodukter har nu stigit kraftigt.


Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Kommenterad dagordning inför mötet