Kulturskola och konst på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Västerås

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren prioriterade verksamheter inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Två av dessa frågor är kulturskolor och en hållbar gestaltad livsmiljö. Ministern inviger utställningen ”Den fria leken” som beskriver hur konsten kan bidra till en stadsutveckling som är inkluderande och tillgänglig även för barn.

Alice Bah Kuhnke lyssnar på en presentation av utställningen Den fria leken
Alice Bah Kuhnke får en rundvisning av curator Katrin Ingelstedt och museichef Karin Levander av utställningen ”Den fria leken” på Västerås konstmuseum. Foto: Tanja von Brünken/Regeringskansliet

Framgångsrik kulturskola – betydelsen av tillgänglighet

Fokus för ministerns besök i Västerås var verksamheter som bidrar till att kultur når fler. Ministern besökte Västerås kulturskola som når cirka 3000 elever och som bland annat erbjuder stimulerande verksamheter för barn och unga som är i behov av särskilt stöd.

Kulturskolans värdegrund utgår från människan, mötet och magin, där undervisning byggs utifrån eleven. Mötet bygger på en mångfald av grupper och lärsituationer. Magin är en vägledande kraft i skapandet som ger människan möjlighet att hitta sätt att uttrycka sig och växa.

Mötet med kulturskolans elever följdes av ett samtal med skolledningen samt kulturnämndens ordförande där bl.a. kulturskolans verksamhet, kulturskoleutredningen och regeringens kulturskolesatsning stod på agendan.

Konst händer - stadsutveckling som är tillgänglig och inkluderande även för barn

Som del i arbetet med att formulera en ny politik för arkitektur, form, design och hållbara gestaltade livsmiljöer besökte Alice Bah Kuhnke även konstprojektet Ballongen – lek på riktigt. Projektet genomförs i samverkan mellan Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Knytpunkten på Råby. Syftet med projektet är undersöka frågor kring barnets frihet och begränsningar i stadsrummet.

Projektets namn är hämtat från det stora lektältet Ballongen på Råby som anordnades av konstnärer och boende på Råby 1969. Ambitionen var då att skapa fria ytor för lek och skapande i staden, genom aktioner och samtal om humanistiska värden i stadsutvecklingen. Med utgångspunkt i detta projekt har fyra regionala konstnärer utformat nya tillfälliga ytor för lek och konstnärligt skapande för barn i åldrarna 6-12 år i stadsdelen Råby.

Nu tas projektet vidare genom Konst händer, som är en del av regeringens satsning Äga rum, vilket gör det möjligt för de boende och civilsamhället i Råby att tillsammans med en konstnär arbeta vidare med konst i området. Satsningen utgår från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande.

Ministern samtalade med nyckelpersonerna i konstprojektet Ballongen om hur de tillsammans med Statens konstråd tar projektet vidare. Dagen avslutades med att ministern invigde utställningen "Den fria leken" på Västerås konstmuseum, vilken är finalen på konstprojektet Ballongen – lek på riktigt.