Martin Olauzon ny utredare i Mottagandeutredningen

Statsrådet Ylva Johansson har utsett huvudsekreteraren Martin Olauzon till särskild utredare i Mottagandeutredningen. Han tillträder som särskild utredare den 1 juli.

Mottagandeutredningen har hittills letts av Lars Bäckström sedan november 2015. Utredningen syftar till att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningarbetet har riktat in sig på ett kommunalt mottagningssystem, men det är angeläget att även belysa förutsättningar för ett statligt mottagningssystem. Då utredningen befinner sig i en ny fas har bedömningen gjorts att Martin Olauzon ska ansvara för att slutföra utredningen.

Martin Olauzon är enhetschef på Tillväxtverket och har fram tills nu varit huvudsekreterare i Mottagandeutredningen.