Mikael Damberg i samtal med näringslivet om besöksnäringens utveckling

Den 7 juni träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg åtta företagsledare tillsammans med Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt för ett fördjupat samtal om hur innovation och utveckling inom besöksnäringen kan stärkas.

 • Deltagare hälsar på Mikael Damberg som står i mitten

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg hälsar på deltagare innan mötet.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Britt Bohlin, utredare, framifrån

  Britt Bohlin, särskild utredare för Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Eva-Lena Frick och Anna Barkevall, aktörer, från sidan

  Eva-Lena Frick, Vasaloppet och Anna Barkevall, Bödasand Camping.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Mikael Damberg med aktörer sittandes bredvid sig

  På bilden från vänster: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Jan Wallberg, Gekås AB, Daniel Stenbäck, Nordic Choice Hotels och Jari Virtanen, Stena Line Travel Group AB.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

– Besöksnäringen växer och skapar stora möjligheter för export och sysselsättning, men konkurrensen är hård och näringen behöver fortsätta att lyfta sig. Konsumenterna blir allt mer medvetna och ställer högre krav på företagen. Tillsammans - det offentliga och näringslivet i hela Sverige - behöver vi hålla igång utvecklingen inom näringen och göra den uthållig över tid, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Besöksnäringen sträcker sig över många områden inom resa-äta-uppleva bo-handla. Det är därmed en näring som består av flera branscher med behov som sträcker sig över flera politikområden.
Regeringen tillsatte hösten 2016 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt för att få underlag för att ytterligare stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredningen ska kartlägga vilka hinder och svårigheter som näringen möter och föreslå konkreta åtgärder som kan främja dess utveckling. I detta arbete träffar utredningen många företrädare för näringen för inlyssnande dialog.

Mötet den 7 juni gav möjlighet till att ta del av de stora företagens perspektiv på näringens utveckling. Under samtalet diskuterade deltagarna hur innovation inom besöksnäringen kan stärkas och lyftas fram, om besöksnäringen är redo för morgondagens utmaningar, om det finns några specifika hinder och vad kan vi göra åt dem.

Inspiration från våra grannländer

Utredningen har vidare låtit sig inspireras av innovationsarbete i våra grannländer Norge och Danmark. Innovation Norge har kommit långt i sitt arbete och Danmark har tagit fram Danmark i vaekst - Den nationale strategi for dansk turisme. Särskild utredare Britt Bohlin lyfte vikten av att samla innovationsarbetet inom den svenska besöksnäringen så att hela branschen får ta del av det.

Utredningen önskar fler skriftliga inspel

Utredningen har tagit emot ca 70 skriftliga inspel hittills. De frågor som lyfts är till exempel kompetensförsörjning och utveckling, långsiktig finansiering av forskning, behov av nationell lösning för branschstatistik och analys, investeringskapital för småföretag, behov av att förenkla, samordna och snabba på tillståndsgivning, och att ha med besöksnäringens behov i alla planering av infrastruktur och kollektivtrafik. Utredningen vill gärna få fler skriftliga inspel. För mer information och instruktioner om hur skriftliga inspel kan lämnas, följ länken nedan till utredningens webbplats.

Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt påbörjade sitt arbete i november 2016. Senast den 1 december 2017 ska utredningen överlämna sitt slutbetänkande till närings- och innovationsminister Mikael Damberg.