Norges försvarsminister besökte Sverige

Den 22 juni tog försvarsminister Peter Hultqvist emot Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide i Stockholm. Ine Eriksen Søreides besök i Stockholm är en del i det stärkta försvarspolitiska samarbetet mellan länderna och ska ses i ljuset av de nya säkerhetspolitiska utmaningar båda länderna står inför.

Försvarsminister Peter Hultqvist sitter vid ett bord tillsammans med Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide
Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Axel Oweling / Regeringskansliet

När de båda ministrarna träffades i Oslo i slutet av november enades de om en rad åtgärder för att stärka försvarssamarbetet mellan Sverige och Norge. Bland annat ska länderna utbyta erfarenheter gällande utvecklingen av ett modernt totalförsvar och återinföra försvarsattachéer i Stockholm och Oslo för att stärka informationsutbytet. Åtgärderna presenterades även i en gemensam debattartikel den 13 februari.

Under mötet den 22 juni diskuterade ministrarna bland annat regional säkerhet och samarbetet inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, där Norge under nästa år tar över som ordförandeland.

- Syftet med mötet är att fortsätta utveckla försvarssamarbetet mellan våra länder. Det bidrar till stabilitet och att höja tröskeln för konflikt i vår del av världen, säger försvarsminister Peter Hultqvist.