Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Nytt internationellt samarbete ska lyfta och stärka kvinnors roll i energiomställningen

Publicerad

Den 8 juni lanserade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan initiativet Clean Energy Education and Empowerment (C3E) vid Clean Energy Ministerial 8 i Peking. C3E ska bidra till att främja kvinnors ledarskap och delaktighet i energiomställningen.

Initiativet Clean Energy Education and Empowerment (C3E) blir ett av de första internationella initiativen på energiområdet som har fokus på frågan om kompetensförsörjning och särskilt fokus på att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet på energiområdet. Sverige är ett av de länder som stöttar initiativet finansiellt under uppstarten.

– För mig är energisektorns attraktionskraft en strategisk framtidsfråga. Om vi ska klara av den globala omställningen till en mer hållbar energiförsörjning räcker det inte att sektorn bara attraherar talanger från halva befolkningen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I början är de prioriterade samarbetsområdena datainsamling, analyser och erfarenhetsutbyte om insatser för att främja kvinnors ledarskap på energiområdet genom exempelvis erfarenheter av utmärkelser och mentorsprogram. Inom C3E är samarbeten med andra internationella och nationella initiativ samt samarbeten med näringslivet högt prioriterade.

Sverige, Kanada och Italien är initiativtagare till samarbetet C3E och samarbetet kopplas nu till Internationella energibyrån (IEA) i Paris. Där kommer C3E att ingå i ett nätverk med 6 000 experter från hela världen. Fler länder har redan visat intresset att delta i samarbetet. Temat att stärka kvinnors ledarskap och delaktighet i energisektorn blir även en prioriterad fråga för kommande energiministermöten.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Genvägar

Om International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. IEA har 29 medlemsländer och drivs genom ett sekretariat med knappt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.