Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Penningtvätt och Schengens informationssystem i fokus på rådet för rättsliga och inrikes frågor

Penningtvätt, Schengens informationssystem och flera andra frågor kommer att diskuteras när rådet för rättsliga och inrikes frågor möts i Luxemburg 8 och 9 juni.

Morgan Johansson intervjuas av media
Penningtvätt, Schengens informationssystem och återvändandepolitiken är några av de frågor som rådet för inrikes och rättsliga frågor hanterar 8-9 juni. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. På mötet den 8-9 juni deltar både Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister och Anders Ygeman, inrikesminister. Foto: EU-representationen

Rättsliga frågor

De medlemsländer som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten förväntas nå en överenskommelse om förordningen. Beslut om fördjupat samarbete fattades i april i år. Sverige deltar inte i det fördjupade samarbetet.

Ministrarna förväntas nå enighet om direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll och direktivet om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser.

Ministrarna kommer också att diskutera två rättsakter: översynen av äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt förslaget till direktiv om insolvens, omstrukturering och en andra chans.

På eftermiddagen ska justitieministrarna och inrikesministrarna tillsammans diskutera gemensamma områden som rör straffrätt i cyberrymden och skydd av migrerande barn.

Inrikes frågor

Ministrarna förväntas anta slutsatser om förbättrad driftskompatibilitet mellan informationssystem. De ska också se över arbetet med förslagen för att förbättra Schengens informationssystem. Under lunchen kommer ministrarna att diskutera terrorismbekämpning och bekämpning av radikalisering.

Rådet kommer också att bedöma framstegen med förslaget om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd, som syftar till att före inresan samla in information om resande som är befriade från visumkrav.

Dessutom ska rådet se över situationen beträffande migration och återvändandepolitiken. Ministrarna kommer att göra en bedömning av arbetet med förslagen för reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, och Anders Ygeman, inrikesminister, företräder Sverige vid rådsmötet 8-9 juni.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)