Peter Eriksson om den nya politiken

Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs lika mycket nu som under miljonprogrammets tid. Vi behöver bygga mycket, men samtidigt är det viktigt att det som byggs blir snyggt och hållbart. Husen ska stå under lång tid, och människor ska trivas och vara stolta över sina städer och bostadsområden. Det går att bygga mycket, snyggt och hållbart på samma gång. Det gäller bara att det finns vilja, engagemang och kompetens i branschen och hos politiker och tjänstemän på alla nivåer.

Bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
- Det går att bygga mycket, snyggt och hållbart på samma gång, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Varför är arkitektur viktigt för dig som bostadsminister?

Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs lika mycket nu som under miljonprogrammets tid. Vi behöver bygga mycket, men det är samtidigt viktigt att det som byggs blir snyggt och hållbart. Husen ska stå där under lång tid, och människor ska trivas och vara stolta över sina bostadsområden både nu och i framtiden. Vi ska självklart både bygga mycket, snyggt och hållbart - och det går att göra.

Vad innebär det att den nya politiken bärs av tre ministrar?

Hela regeringen står självklart bakom detta, och vi tre ministrar har ett särskilt ansvar för att det byggs mycket, hållbart och med bra arkitektur. Det går inte att göra det ena utan att göra det andra, för att få hållbara bostäder och stadsmiljöer.

Vad ska den nya politiken bidra till?

Vi vill bygga ett grönt, inkluderande, jämlikt och dynamiskt samhälle för alla människor. För att vi ska lyckas med det måste bostäderna, staden och miljön samspela. Vi vill också att fler ska få kunskap om hur man bygger hållbara livsmiljöer, till exempel kommuner, myndigheter och aktörer i branschen.

Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna?

Det är både en möjlighet och en utmaning att bygga mycket, snyggt och hållbart på samma gång. Bostadsbyggandet är i full gång, och det är viktigt att kvaliteten hänger med. Det finns mycket man kan göra utan att det blir dyrare eller tar längre tid att bygga, till exempel att bygga mer i trä. Trähus minskar klimatpåverkan, har en inhemsk råvara och går att bygga mer industriellt och därmed spara tid i produktionsskedet. Ökad digitalisering i bostadsbyggandet bidrar också till en modern byggprocess och smarta städer.