Sociala rättigheter på agendan för EU-möte

Ministrar med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälsa och sjukvård möts i Luxemburg 15-16 juni. De ska bland annat diskutera kommissionens förslag om sociala rättigheter i EU. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltar i mötet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid tidigare rådsmöte i Bryssel
På rådsmötet ska både Ylva Johansson och Annika Strandhäll diskutera förslaget om en pelare för sociala rättigheter i EU. Bilden är från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

EU-kommissionens förslag om en så kallad europeisk pelare för sociala rättigheter i EU ska behandlas. Diskussionerna omfattar både sysselsättning, socialpolitik och hälsa.

Förslaget är indelat i tre kapitel: 1) lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknader, 2) rättvisa arbetsvillkor och 3) socialt skydd och inkludering.

Det första kapitlet handlar bland annat om alla människors rätt till utbildning och livslångt lärande, att jämställdhet måste säkerställas och att män och kvinnor har rätt till lika lön för lika arbete.

Andra kapitlet omfattar frågor såsom trygg och flexibel anställning, lön, anställningsvillkor. Det tar även upp balans mellan arbete och privatliv.

Tredje kapitlet slutligen rör bland annat rätten till barnomsorg, socialt skydd, arbetslöshetsersättning, pension och hälso- och sjukvård.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Kommenterad dagordning inför mötet

Pressmeddelande: Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Luxemburg