Stärkta samarbeten under energiministermöte i Kina

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans resa till Peking i juni bidrog till stärkta relationer med flera av världens största ekonomier och gav möjligheter att lyfta fram svensk kunskap och svenska företag. En handlingsplan slöts även för Sveriges fortsatta bilaterala energisamarbete med Kina.

Inne på ministermöte i Peking
Energiministrarna i en mötessession under Clean Energy Ministerial i Peking, Kina. Foto: Gunilla Hjalmarson/Regeringskansliet

Två tredjedelar av världens utsläpp av växthusgaser kommer från energisektorn. Den globala omställningen till hållbar energi är avgörande för att uppnå målen i Parisavtalet. För att skynda på den utvecklingen samlades energiministrarna från världens största ekonomier i Peking den 6-8 juni 2017 inom ramen för de två multilaterala samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI), där den kinesiska regeringen stod som värd.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan representerade Sverige och deltog i ministersamtal och aktiviteter under veckan, samt bilaterala möten med bland andra USA:s energiminister Rick Perry, Kinas forskningsminister Wan Gang och chefen för Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun.

– Samarbete är den enda vägen framåt för att klara av klimatutmaningen och omställningen till hållbar energi. Samtalen under veckan i Peking bekräftade att Sverige har gemensamma intressen med flera andra länder och att det finns goda möjligheter att utveckla våra bilaterala samarbeten på vägen mot ett hållbart energisystem, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan lanserade även initiativet C3E som ska lyfta och stärka kvinnors ledarskap och delaktighet i energiomställningen. Tillsammans med EU-kommissionens vice-ordförande Maroš Šefčovič annonserade Ibrahim Baylan även att nästa års ministermöten äger rum i Malmö och Köpenhamnden 23-24 maj, under gemensamt värdskap av EU, de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet.

Svensk-kinesiskt energisamarbete tar fart

Under veckan följde samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Kinas energiminister Nur Bekri upp det samförståndsavtal om svensk-kinesiskt samarbete på energiområdet som länderna undertecknade i mars 2017 genom att underteckna en handlingsplan för de närmaste åren. Samarbetet ska enligt handlingsplanen fokusera särskilt på genomförande av insatser, aktiviteter och dialog tillsammans med myndigheter, forskare och industri inom:

  • Främjande och utveckling av förnybar energiteknik inom vindkraft, solenergi och lagringsteknik
  • Energieffektiv och miljövänlig teknik för hållbart stadsbyggande
  • Utveckling av teknik för smarta elnät och effektiv elöverföring

Tillsammans med Sveriges ambassadör till Kina, Anna Lindstedt, och flera svenska företag invigde Ibrahim Baylan även Energimyndighetens satsning Cleantech Hubs i Kina.

– Jag tror att Energimyndighetens Cleantech Hubs skapar goda möjligheter för svenska företag att expandera på olika marknader. Ökade affärsrelationer mellan svenska och kinesiska bolag inom cleantech hjälper till att bidra till våra gemensamma mål, säger Ibrahim Baylan.

Programmet Cleantech Hubs ska långsiktigt främja och sprida världsledande svenska innovationer inom förnybar energi och energieffektivisering på den globala marknaden.

Om Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

CEM:s fokus är att på ett globalt plan öka takten av energieffektivisering samt öka mängden och tillgången av hållbar energi. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010.

MI:s mål är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.