Statsministern i överläggningar med Botswanas president

Statsminister Stefan Löfven tog i dag emot Botswanas president Ian Khama för bilaterala överläggningar. Överläggningarna präglades av de goda relationer som råder mellan länderna sedan Botswana blev självständigt för femtio år sedan.

Stefan Löfven och Ian Khama
Statsminister Stefan Löfven tog emot Botswanas president Ian Khama för bilaterala överläggningar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Botswana och Sverige delar många värderingar om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Botswana är i många avseenden ett likasinnat land i internationella frågor. Bland dem som diskuterades vid överläggningarna hörde den regionala utvecklingen i respektive lands närområde liksom globala frågor såsom FN, migration, klimat och det stundande EU-Afrikatoppmötet.

Vidare diskuterades möjligheterna att ytterligare förstärka och fördjupa de bilaterala relationerna genom bland annat ökad handel.

President Khama kommer under sitt besök den 19-21 juni 2017 också att träffa kungaparet och flera företrädare för den svenska regeringen samt besöka bland annat Linköping.