Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i European Development Days

Under European Development Days, EDD, träffas människor i ledande positioner från hela världen för att utbyta idéer och få ta del av nya innovationer som kan förbättra och effektivisera det internationella biståndet. Från Sverige deltog Ulrika Modéer, statssekreterare vid utrikesdepartementet.

Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i paneldiskussioner kring temat "investeringar i bistånd är allas business" under European Development Days i Bryssel 7-8 juni.
Statssekreterare Ulrika Modéer deltog i paneldiskussioner kring temat "investeringar i bistånd är allas business" under European Development Days i Bryssel 7-8 juni. Foto: Utrikesdepartementet

- EU är den enskilt största biståndsgivaren. Därför är det oerhört viktigt att EU:s bistånd är i framkant på alla sätt. I tider av utmaningar ser vi att kvaliteten för biståndet behöver säkras, säger Ulrika Modéer.

Ulrika Modéer var inbjuden till att delta i en panel. Temat för paneldiskussionen var att investeringar i bistånd är allas business. Ulrika Modéer framhöll vikten av att alla aktörer involveras – civilsamhället, regeringar, företag med flera. Endast på detta sätt kan de hållbara utvecklingsmålen nås. Regeringar har förstås ett särskilt ansvar.

- Det behövs ett ledarskap för internationella utvecklingsfrågor. Många länder och aktörer tittar på EU och Sverige och förväntar sig att vi tar det ledarskapet, vilket vi också gör, säger Ulrika Modéer.

I samband med EDD signerades den nya policyn för utvecklingssamarbete, Konsensus, som regeringen arbetat målmedvetet för att få igenom. Den klubbades när EU-ländernas utvecklingsministrar träffades i maj inom ramen för EU:s utrikesråd. Nu fortsätter arbetet i med att följa upp Konsensus.

Fakta: Årets upplaga av EDD hölls 7-8 juni. Arrangemanget lanserades 2006 av Europeiska unionens råd för att skapa en plattform för konstant utvecklande av befintliga program och verktyg, för att säkerställa bättre liv för människor över hela världen. Värd för EDD är EU-kommissionen.

Ny policy för utvecklingssamarbete