Storsatsning för högre kunskapsresultat

Under den sista dagen av politikerveckan i Järva presenterade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin fortsatta investeringar i skolan under 2018. I höstens budgetproposition vill regeringen skjuta till ytterligare 1,5 miljarder kronor för att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Stefan Löfven står utomhus i Järva och håller tal
I Järva presenterade statsministern fortsatta investeringar i skolan under 2018. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Regeringen har redan investerat mer än 11 miljarder kronor på en mer jämlik kunskapsskola 2017. För att kunskaperna ska fortsätta att öka och ojämlikheten i skolsystemet brytas krävs fler reformer.

Den 20 april 2017 överlämnade Skolkommissionen sitt delbetänkande till regeringen. En viktig slutsats i delbetänkandet är att resursfördelningen i skolan inte är tillräckligt behovsstyrd. Skolkommissionen föreslår därför att ett statsbidrag inrättas som ger en långsiktig förstärkning av resurserna till undervisning och elevhälsa och som kompenserar för huvudmännens skilda förutsättningar vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund.

Regeringen instämmer i att resursfördelningen till skolan behöver bli mer behovsstyrd. Medel måste i större utsträckning riktas mot de skolor som behöver det mest. I vårändringsbudgeten tillförde regeringen 0,5 miljarder till skolan i en jämlikhetspeng.

Regeringen fortsätter nu investeringarna för en mer jämlik skola. Av de 5 miljarder kronor som regeringen nu vill investera i välfärden 2018 kommer, utöver tidigare investerade medel, 1,5 miljarder att avsättas till skolan, med fokus på att i större utsträckning fördela resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund. På så sätt går det att nå förbättrade kunskapsresultat i alla grupper.