Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 24

Publicerad

I veckan som gick: Möte om minhantering, Somalia, Centralafrikanska republiken, Libyen, Darfur, Jemen, Mali och Syrien.

Generalsekreterarens särskilda representant, Mahamat Saleh Annadif
Generalsekreterarens särskilda representant för insatsen i Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif, briefade säkerhetsrådet om läget i landet. UN Photo / Kim Haughton

Den gångna veckan i rådet har till stor del ägnats åt kriser och konflikter i Afrika. Veckan började med att rådet i måndags antog resolution 2357 som förlänger auktoriseringen för EU:s insats EU NAVFOR MED att utanför Libyens kust inspektera fartyg som misstänkts bryta mot vapenembargot.

Därefter diskuterade rådet FN:s fredsbevarande insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA). I fokus stod det övergripande politiska läget, kartläggning av brott mot mänskliga rättigheter samt medlingsinitiativ i närvaro av den ekumeniska plattformen Sant'Egidio. Rådets medlemmar uttryckte oro över det försämrade läget i landet. Sverige betonade bland annat vikten av en politisk process, välkomnade kartläggningen av MR-övergrepp och underströk vikten av att FN:s nolltoleranspolicy mot sexuella övergrepp efterlevdes.

Tisdagen började med ett av det bolivianska ordförandeskapet arrangerat möte om minhantering, en fråga som normalt hanteras i FN:s generalförsamling. Parallellt pågår också förhandlingar om en resolution på detta tema. Under eftermiddagen hade rådet överläggningar om FN:s regionala kontor i Centralafrika (UNOCA). Under diskussionen berördes utvecklingen i Centralafrikanska republiken, Kamerun, Demokratiska Republiken Kongo samt ansträngningarna för att komma till rätta med såväl Boko Haram som Herrens motståndsarme (LRA).

I onsdags antog rådet resolution 2358 som förlänger mandatet för FN:s politiska mission i Somalia (UNSOM) till den 31 mars 2018. I resolutionen välkomnar rådet regeringens utfästelse att konsolidera de framsteg som gjorts med sikte på allmänna val 2021. På svenskt initiativ innehåller resolutionen stärkta skrivningar om kvinnor, fred och säkerhet samt om barn och väpnad konflikt.

Antagandet av resolution 2358 följdes av ett möte om FN:s och Afrikanska unionens (AU) gemensamma fredsbevarande insats i Darfur (UNAMID) inför den mandatförlängning som ska före månades slut. I ljuset av den förbättrade säkerhetssituationen i Darfur har FN och AU föreslagit att antalet uniformerad personal kan minskas, och att insatsens uppgifter i större grad kan fokuseras på förebyggande i stora delar av Darfur.

I torsdags genomförde ett möte om samarbetet mellan FN och AU. Inför mötet hade såväl generalsekreteraren som AU presenterat förslag på hur samarbetet skulle kunna stärkas ytterligare, inklusive rörande finansiering till AU:s fredsinsatser. Förslagen kom dock att läggas fram kort inpå mötet varför den efterföljande diskussionen blev övergripande och preliminär. Frågan om finansiering är relativt komplicerad och kommer att återkomma.

Under eftermiddagen genomfördes det månatliga mötet om Syrien i kemvapenspåret. Detta blev något av ett "mellanmöte" då rådet väntar på slutrapporten från OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) om attacken i Khan Sheikoun den 4 april. Stämningen var därför inte heller lika infekterad i rådet som vid tidigare tillfällen.

Torsdagen avslutades med att rådet kunde anta ett viktigt ordförandeuttalande (PRST) om Jemen. Med undantag för förlängning av sanktionsregimen hade inte rådet antagit någon formell produkt om Jemen under de senaste 14 månaderna. Förhandlingarna var inte enkla och har pågått sedan rådets möte om Jemen för ett par veckor sedan (se veckobrev 22). Uttalandet inkluderar viktiga skrivningar om ett hållbart vapenstillestånd, fredsförhandlingar, respekt för internationell humanitär rätt samt om humanitärt tillträde. Rådet efterlyser också mobilisering av de resurser som utlovades vid den givarkonferens som Sverige och Schweiz genomförde tillsammans med generalsekreteraren den 25 april.

Säkerhetsrådets ordförandeuttalande om Jemen (extern länk).

I fredags hölls ett möte i rådet om FN:s fredsbevarande insats i Mali (MINUSMA) inför den mandatförlängning som ska ske före månadens slut. Rådet briefades av generalsekreterarens särskilda representant, Mahamat Saleh Annadif, som välkomnade de framsteg som skett samtidigt som han underströk att terroristattacker fortsatt utgör ett betydande hinder i fredsarbetet. Annadif konstaterade att MINUSMA sedan förra året hade ett robust mandat men att insatsens kapacitet behövde stärkas. Malis utrikesminister, Abdoulaye Diop, deltog vid mötets öppna session och efterfrågade bland annat stöd i arbetet mot terrorister inklusive för den gemensamma styrka som länderna i Sahel kommit överens om att etablera (som nämnts i tidigare veckobrev pågår förhandlingar i rådet i denna fråga).

Sverige arrangerade i fredags tillsammans med åtta andra rådsmedlemmar (Frankrike, UK, Italien, Etiopien, Egypten, Senegal, Japan och USA) ett så kallat Arria-möte om svältrisken i Jemen, Somalia, Sydsudan och norra Nigeria samt om den humanitära och mer långsiktiga responsen. Mötet var välbesökt och inleddes av vice generalsekreterare Amina Mohammed, undergeneralsekreteraren för humanitära frågor Stephen O'Brien samt av representanter från Världsbanken och civilsamhällesorganisationen Action Against Hunger. Budskapen från rådets medlemmar var samstämmiga om att det finns ett stort behov av ytterligare humanitära resurser, förbättrat humanitärt tillträde och ett tidigare engagemang från utvecklingsaktörer i humanitära kriser. Viktigast av allt, noterade flertalet rådsmedlemmar, var dock politiska lösningar på de väpnade konflikter som starkt underblåser de humanitära kriserna i dessa fyra länder och försvårar en effektiv humanitär respons.

Arria-möte (Sveriges inlägg görs efter 1:13:15) (Extern länk)

Under veckan har säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, med Sverige som ordförande, kommit överens om slutsatser i fråga om Sudan. Dessa kommer att antas formellt vid ett möte i arbetsgruppen senare i juni. Härnäst kommer arbetsgruppen att förhandla slutsatser om barn och väpnad konflikt i Filippinerna. Under Sveriges ordförandeskap har därmed slutsatser hittills antagits om tre länder (Colombia, Somalia, Sudan).