Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige lyfte plast i haven på FN:s havskonferens

Publicerad

Under den pågående Havskonferensen i New York stod Sverige under tisdagen värd för ett seminarium om marint skräp. Både Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog deltog.

  • Seminarium om marint skräp i New York

    Miljöminister Karolina Skog och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vid svenskt seminarium om marint skräp.

    Foto: FN-representationen i New York

  • Svenskt seminiarium under Havskonferensen

    Seminariet fokuserade på på utmaningen att få till en fungerande avfallshantering i de länder som idag saknar en sådan.

    Foto: FN-representationen i New York

Seminariet fokuserade på utmaningen att få till en fungerande avfallshantering i de länder som idag saknar en sådan, något många är överens om skulle minska mängden plast som hamnar i havet markant.

- Den största delen av skräpet i haven kommer från källor på land, konstaterade Isabella Lövin. Vi måste se till att alla länder får en fungerande avfallshantering på plats så att mängden skräp som hamnar i haven minskar.

Karolina Skog betonade vikten av att utveckla medvetenheten hos allmänheten för att minska mängderna skräp som hamnar i havet.

- Jag tycker att det är en paradox att många engångsprodukter som vi bara använder i några sekunder är gjorda av ett material som det tar hundratals år för att bryta ner. Det är något jag tycker vi måste börja ifrågasätta.

Indonesien är ett av de länder i världen som bidrar mest till det marina skräpet. Vid seminariet meddelade landets vice miljöminister Arif Havas att man åtagit sig att minska sina utsläpp av marint skräp med 70 procent och vilka åtgärder man arbetar med. Landet ska nu arbeta med både landbaserade och marina källor till skräp genom att förstärka och bygga ut sin avfallshantering.

Seminariet arrangerades av Sverige i samarbete med Världsbanken. Även chefen för UN Environments marina program, Lisa Emelia Svensson, deltog och berättade om deras uppmärksammade kampanj Clean Sea. Miljöminister Karolina Skog har i samband med Havskonferensen meddelat att Sverige nu ansluter sig till kampanjen och även ökar det finansiella stödet till UN Environments arbete mot plast i haven.