Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Rumänien utbyter erfarenheter

Publicerad

Nu är det två år sedan Rumänien och Sverige undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete och utbyte av kunskap om barns rättigheter, jämställdhet och social välfärd.
– Samförståndsavtalet har stärkt våra bilaterala relationer och fungerar som en plattform för utbyte i arbetet med utsatta grupper på olika nivåer. Samtidigt stärker det vår kompetens genom studiebesök på expertnivå. Avtalet har också underlättat samarbetet på EU-nivå, säger statsrådet Åsa Regnér.

En blond kvinna och en man i blå kavaj
– Samförståndsavtalet har stärkt våra bilaterala relationer och fungerar som en plattform för utbyte i arbetet med utsatta grupper på olika nivåer, säger statsrådet Åsa Regnér. Här tillsammans med statssekreterare Marius Adrian Dobre, Rumänien. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Med anledning av samförståndsavtalets tvåårsdag hade Socialdepartementet bjudit in till dialogmöte för att informera om det pågående arbetet och ta del av organisationernas erfarenheter, inspel och åsikter.

Dialogmötet leddes av statssekreterare Pernilla Baralt, Sverige, och statssekreterare Adrian Marius Dobre, Rumänien.

Vid dialogmötet deltog organisationer verksamma i Rumänien (Swedish Civil Society Network for Romania), företrädare för riksdagspartierna, Rumäniens ambassadör Iulian Buga, chef för internationella enheten på rumänska socialministeriet, Ivona Batali, samt samordnare för EU-medborgare som saknar uppehållsrätt, Claes Ling-Vannerus, från Länsstyrelsen Stockholm.

Samförståndsavtalet har generellt sett bidragit till ett gott samarbetsklimat med rumänska företrädare på central och lokal nivå. Detta har också varit värdefullt för de svenska organisationerna som arbetar med utsatta grupper och social inkludering i Rumänien.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.