Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 22

Publicerad

I veckan som gick: val av nya medlemmar till säkerhetsrådet, Jemen, Syrien, Irak, Libyen, Bolivias ordförandeskap, Elfenbenskusten, Nordkorea.

Generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed
Särskilda sändebudet för Jemen informerade rådet om den allvarliga situationen i landet. Foto: Manuel Elias / UN Photo

I fredags valde generalförsamlingen vilka länder som blir nya medlemmar i säkerhetsrådet vid årsskiftet. Polen, Kuwait, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea samt Peru valdes in för perioden 2018-19 medan Nederländerna enligt tidigare överenskommelse avlöser Italien för att sitta i rådet under ett år (2018). Samtliga länder valdes in på så kallade "clean slates", vilket innebär att de saknade konkurrenter om platsen i säkerhetsrådet. Vid sidan av Italien kommer vid årsskiftet även Japan, Ukraina, Egypten, Uruguay samt Senegal att lämna säkerhetsrådet.

I tisdags diskuterade rådet Jemen. FN-sändebudet, Ismail Ould Cheikh Ahmed, informerade om pågående stridigheter samtidigt som det var positivt att en attack mot hamnstaden Hodeida hade kunnat undvikas. Faran var dock inte över och sändebudet hade uppmanat parterna att nå en kompromiss om Hodeida för att undvika de katastrofala humanitära konsekvenser som en attack skulle medföra. FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Stephen O'Brien, redogjorde i linje med tidigare briefingar för den förtvivlade humanitära situationen till vilken ett kolerautbrott hade tillkommit. Sedan slutet av april beräknades 55 000 människor ha smittats och antalet väntades öka till 150 000 inom det närmaste halvåret. Vid mötet briefades rådet också av Radhya al-Mutawakel från människorättsorganisationen Mwatana om civilbefolkningens utsatthet och organisationens arbete för att dokumentera övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Som förberedelse för diskussionen i rådet hade Sveriges FN-representation redan under förra veckan organiserat ett frukostmöte för rådets medlemmar med al-Mutawakel. Efter mötet i tisdags har diskussioner påbörjats om ett ordförandeuttalande om Jemen.

Under tisdagen genomförde rådet också det månatliga mötet om Syrien i det humanitära spåret. O'Brien briefade och fokuserade på det krympande humanitära utrymmet liksom den extremt svåra situationen för civila. Han var i fråga om humanitärt tillträde tydlig gentemot såväl regimen som väpnade oppositionsgrupper och kurdiska grupper samt tog för första gången upp att "vissa grannländer" hindrar tillträde över gränsen. FN:s humanitära tillträde återkom i rådsmedlemmarnas nationella anföranden, vilka uppvisade störst enighet i fråga om förväntningarna på garanterna till Astana-avtalet att ge FN humanitärt tillträde till de fyra så kallade de-eskaleringszonerna. En majoritet av rådsmedlemmarna uttryckte stöd till de FN-ledda samtalen i Genève, och påtalade att Astana utgjorde ett kompletterande spår.

Tisdagen avslutades med en humanitär briefing i slutet format om Irak och Mosul under "övriga frågor". Diskussionen fokuserade på skydd av civila under den avslutande fasen av Mosuloffensiven. O'Brien konstaterade att c:a 180 000 civila fanns kvar i västra Mosul. Utöver skydd av civila och civil infrastruktur underströk O'Brien vikten av att upprätthålla humanitärt bistånd och efterfrågade ytterligare finansiering samt betonade vikten av att respektera internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

I onsdags genomfördes ett informellt möte utanför kammaren om EU:s insats EUNAVFOR MED Operation Sophia och dess genomförande av resolution 2292 och vapenembargot mot Libyen. Mötet hade begärts av Ryssland som en utvärdering av insatsen inför förhandlingar om en förlängning av rådets auktorisering enligt resolution 2292 (som löper ut den 14 juni). Majoriteten av rådsmedlemmarna uttryckte stöd för insatsen och en förlängning.

Uruguay lämnade i torsdags över ordförandeklubban till Bolivia. Juni månad kommer att bli intensiv. Flera rådsprodukter är aktuella inklusive ett antal mandatförlängningar (bland annat för MINUSMA i Mali, UNAMID i Darfur samt sanktionsregimerna för Demokratiska republiken Kongo och Libyen). Bland profilfrågor för det bolivianska ordförandeskapet kan nämnas mötet om preventiv diplomati och gränsöverskridande vatten den 6 juni under ledning av president Evo Morales (då Sverige kommer att representeras av klimat- och biståndsminister Isabella Lövin); mötet om minhantering den 13 juni till vilket förhandlingar initierats om en resolution samt den öppna debatten den 28 juni om ickespridning av massförstörelsevapen till ickestatliga aktörer. Ett annat möte som kan få hög profil är det regelbundna mötet om Mellanöstern den 20 juni, då 50-årsdagen av Israels ockupation förväntas bli uppmärksammad.

Länk till säkerhetsrådets arbetsprogram för juni månad

Det första mötet under Bolivias ordförandeskap avsåg Elfenbenskusten och den pågående avvecklingen av FN:s fredsbevarande insats i landet (UNOCI), som kommer att vara slutförd den 30 juni. Elfenbenskusten deltog genom utrikesminister, Marcel Amon-Tanoh, som var på plats i New York för landets inval till säkerhetsrådet. Rådets medlemmar välkomnade UNOCI:s insatser och de framsteg som skett. Samtidigt betonades vikten av fortsatt engagemang från FN och det internationella samfundet efter att UNOCI lämnat landet. Sverige påtalade också att Elfenbenskusten behövde intensifiera arbetet med säkerhetssektorreform, inte minst i ljuset av de oroligheter som förekommit i landet under den senaste tiden.

Säkerhetsrådet antog i fredags enhälligt resolution 2356 om Nordkorea. Genom resolutionen, som bygger på tidigare överenskommet språk, fattade rådet beslut om att lista 14 nya individer och fyra entiteter som omnämns i ett annex till dokumentet. Rådet fattade alltså inte beslut om nya sanktioner, utan om nya listningar inom ramen för befintliga sanktioner. Texten togs, som vanligt i denna fråga, fram efter förhandlingar mellan USA och Kina. Vid de röstförklaringar som följde efter beslutet uttalade sig rådets medlemmar huvudsakligen enligt tidigare mönster (se bland annat veckobrev 21).

Under veckan har rådet antagit pressmeddelanden om attacken i Kabul den 31 maj liksom om attacken mot UNAMID den 31 maj. I skrivande stund har ingen reaktion skett med anledning av terroristattacken i London i lördags kväll.