Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 23

Publicerad

I veckan som gick: högnivåmöte om förebyggande diplomati och gränsöverskridande vatten, Jugoslavientribunalen och residualmekanismen, Libyen, ISIL/Da'esh, ICC Darfur, aktuella rådsprodukter.

transboundary.jpg
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin deltar i högnivåmöte om förebyggande diplomati och gränsöverskridande vatten. Foto: Elisabeth Winqvist/FN-representationen New York

I tisdags genomfördes det bolivianska ordförandeskapets högnivåmöte om förebyggande diplomati och gränsöverskridande vatten. Mötet leddes av Bolivias president, Evo Morales. Sverige företräddes av klimat- och biståndsminister Isabella Lövin, som under den gångna veckan också lett Havskonferensen i New York. Mötet i rådet bekräftade kopplingen mellan fred, säkerhet och vatten. Många medlemmars anföranden kretsade kring gränsöverskridande vatten som möjlighet till samarbete men också som källa till konflikt. Andra frågor som lyftes var kopplingen mellan klimat och säkerhet, vikten av tillgång till rent vatten samt migration som en följd av konflikter kring vatten. Isabella Lövin framhöll bland annat Sveriges starka stöd för den breda förebyggandeagendan, klimat och säkerhet samt kopplingen till den pågående havskonferensen.

Säkerhetsrådets möte om förebyggande diplomati och gränsöverskridande vatten (Sveriges inlägg görs efter 26:55).

I onsdags hade rådet ett halvårsvis återkommande möte om Jugoslavientribunalen (ICTY) och den så kallade residualmekanismen (Mechanism for International Criminal Tribunals). MICT följer upp återstående frågor från Rwandatribunalen och ska på samma vis även hantera resterande fall från ICTY när tribunalen läggs ned i slutet av 2017. Diskussionen vid mötet handlade om att säkra en smidig överlämning av uppgifter från ICTY till MICT samt om Serbiens underlåtenhet att genomföra arresteringsorder på tre personer.

Efter mötet om tribunalen diskuterade rådet Libyen. Det blev ett allmänt hållet möte i avvaktan på en reviderad FN-strategi och utnämnande av ett nytt FN-sändebud. Dessutom genomfördes nyligen ett extrainsatt möte på grund av den senaste tidens militära eskalering (se veckobrev 21). Rådet kom vid denna veckas möte överens om så kallade presselement som ordföranden sedan läste upp för media. Rådet fördömde våld och terrorism, uttryckte stöd för överenskommelsen LPA (Libyan Political Agreement), FN:s stödinsats i Libyen (UNSMIL), FN-sändebudet samt för en inklusiv politisk dialog. Rådet uppmärksammade även situationen för migranter och, på svenskt initiativ, den humanitära situationen.

FN-sekretariatets chef för den politiska avdelningen, Jeffrey Feltman, briefade rådet i torsdags om hotet från ISIL/Da'esh mot internationell fred och säkerhet. Feltman fokuserade på återvändare och finansiering. Han konstaterade att ISIL var på tillbakagång, men att hotet utanför konfliktområdena hade intensifierats genom användningen av internet och sociala medier. I Europa hade ISIL använt sin nätnärvaro för att uppmuntra anhängare att begå attacker i sina hemländer, vilket lett till flera attacker. Rådets medlemmar fokuserade dels på nationella åtgärder, dels på åtgärder som det internationella samfundet borde genomföra för att stävja hotet och bekämpa terrorism. Sverige tog bland annat upp terroristattacken i Stockholm, redogjorde för det nationella arbetet för att förebygga terrorism och våldsbejakande extremism samt underströk att samtliga åtgärder måste vara förenliga med folkrätten.

Under torsdagen genomfördes också den halvårsvis återkommande briefingen om Internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete med situationen i Darfur. Åklagaren Fatou Bensouda uppdaterade rådet. Hon beklagade att president Al-Bashir fortsatte att genomföra resor inklusive till statsparter (till Romstadgan) vilka hade en skyldighet att gripa och överlämna Al-Bashir till domstolen. Bensouda uppmärksammade samtidigt att en delvis positiv utveckling kunde skönjas i Darfur, men underströk att ansvarsutkrävande för begångna brott var en förutsättning för hållbar fred. Bland rådets medlemmar framkom väntade meningsskiljaktigheter i denna fråga. Flertalet rådsmedlemmar, inklusive Sverige, uttryckte dock starkt stöd för ICC och åklagaren.

I fredags hade rådet inget möte i kammaren. Däremot genomfördes ett informellt möte – en så kallad informell interaktiv dialog – om Haiti inför säkerhetsrådets resa senare i juni.

Vid sidan av mötesverksamheten är ett stort antal rådsprodukter – resolutioner, ordförandeuttalanden, pressmeddelanden – för närvarande aktuella och förhandlingsintensiteten hög. Frågor som förhandlas eller inom kort kommer att tas upp för förhandling inkluderar bland annat Libyen/EU NAVFOR MED (förlängning av rådets auktorisering enligt resolution 2292), G5/Sahel (med anledning av G5-ländernas initiativ att formera en gemensam styrka), Demokratiska republiken Kongo (förlängning av sanktionsregimen), Somalia (förlängning av mandatet för UNSOM), Mali (förlängning av mandatet för MINUSMA), Darfur (förlängning av mandatet för UNAMID), Jemen (ordförandeuttalande om situationen och vägen framåt) samt Elfenbenskusten (ordförandeuttalande med anledning av avvecklingen av UNOCI).

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator