Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

EU-handslag på Gotland

Publicerad

Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Gotlands län landshövding Cecilia Schelin Seidegård
Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Gotlands län landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Foto: Länsstyrelsen i Gotlands län

Tillsammans vill aktörerna bidra till att öka EU-kompetensen på Gotland. Vid ett seminarium, som var en del av Almedalsprogrammet, diskuterade de behovet av ökad kunskap och förståelse för det europeiska samarbetet samt vikten av att samarbete lokalt på Gotland för att nå denna målsättning. Att kunskapssatsningar behövs på olika nivåer, underströks vid seminariet.

På Gotland är arbetet redan i gång och de första utbildningsinsatserna har ägt rum. Hur arbetet fortskrider kommer aktörerna ha möjlighet att presentera nästa år vid ett dialogforum i samband med Europadagen som EU- och handelsminister Ann Linde kommer att bjuda in till. Vid dialogforumet kommer åtgärderna som vidtagits inom ramen för EU-handslagen att diskuteras. Vidare kommer det även finnas möjlighet att diskutera EU:s framtidsfrågor.

Sammanlagt har nu 18 aktörer ingått EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Fler EU-handslag är inplanerade till hösten.

EU-handslaget modererades av Maria Pettersson, Region Gotland.

Vad är EU-handslaget?

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.