Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Flera uppdrag till Polismyndigheten och enklare regler för småföretagare vid regeringens pressfika

Publicerad

Statsrådet Helene Hellmark ledde regeringens pressfika torsdag den 20 juli där även statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Mikael Damberg deltog. Vid regeringssammanträdet närvarade även statsråden Anna Ekström och Gustav Fridolin. Många hade frågor om de senaste dagarnas uppmärksamhet kring Transportstyrelsen.

 • Anders Ygeman står utomhus och blir intervjuad.

  Inrikesminister Anders Ygeman informerade om nya uppdrag till Polismyndigheten.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Anna Johansson står utomhus.

  Infrastrukturminister Anna Johansson.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Helene Hellmark Knutsson står utomhus och pratat med en man och en kvinna.

  Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson svarar på medias frågor.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

 • Anders Ygeman, Helene Hellemark Knutsson, Anna Johansson och Mikael Damberg sitter utomhus vid ett dukat bord.

  Statsråden Anders Ygeman, Helene Hellemark Knutsson, Anna Johansson och Mikael Damberg vid regeringens pressfika efter dagens regeringssammanträde.

  Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över för att bättre möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Därför har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över utbildningen och även frågor som rör barnmorskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Pressmeddelande: Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

Förändringar i Transportstyrelsens ledning

Infrastrukturminister Anna Johansson redogjorde för regeringens beslut om förändringar i Transportstyrelsens ledning vilket innebär att frågan om generaldirektören Maria Ågren ska avskedas från sin anställning som generaldirektör i Regeringskansliet ska anmälas till Statens ansvarsnämnd. Regeringen har även beslutat att entlediga Rolf Annerberg från uppdraget som ordförande i styrelsen för Transportstyrelsen och att utse Anita Johansson till ny ordförande.

Pressmeddelande: Regeringsbeslut om förändringar i Transportstyrelsens ledning

Flera uppdrag till Polismyndigheten

Inrikesminister Anders Ygeman redogjorde för flera beslut som regeringen fattade idag. Bland annat får Polismyndigheten i uppdrag att redovisa hur och i vilken utsträckning informationsutbyte sker med kommuner och relevanta myndigheter i syfte att motverka terrorism. Myndigheten ska även analysera och redovisa vilka ytterligare åtgärder myndigheten kan vidta för att utveckla informationsutbytet inom ramen för nu gällande lagstiftning. Samma myndighet får även i uppdrag att redogöra för sina behov av ytterligare möjligheter till samverkan med brottsbekämpande myndigheter i Norge och Finland.

Polismyndigheten får även i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka myndighetens kompetensförsörjning.
– Polismyndigheten står inför stora personalförstärkningar och behöver öka rekryteringen, ta fram fler polisutbildningsplatser och förbereda utökade möjligheter till distansutbildning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla informationsutbytet vid samverkan mot terrorism

Pressmeddelande: Överenskommelse mellan Sverige, Finland och Norge om operativt polissamarbete

Pressmeddelande: Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att stärka kompetensförsörjningen

Regeringen beslutade även om tilläggsdirektiv till 112-utredningen för en ökad säkerhet för blåljuspersonal och för att säkerställa effektiva hjälpinsatser. Enligt de nuvarande direktiven ska 112-utredningen analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt.

Pressmeddelande: Tilläggsdirektiv till 112-utredningen för en ökad säkerhet för blåljuspersonal och för att säkerställa effektiva hjälpinsatser

Enklare regler för småföretagare

Avslutningsvis, presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag för att göra det enklare för småföretagare. Tillväxtverket får i uppdrag att titta på dels hur vi bättre kan använda den nya digitala tekniken för att skapa bättre informationsutbyten mellan olika myndigheter, dels hur olika handläggningstider kan kortas.

Samma myndighet får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för att skapa enkla digitala lösningar som stimulerar samverkan mellan myndigheter. Statskontoret får i uppdrag att undersöka om Regelrådet ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen.

Pressmeddelande: Mikael Damberg lanserar förenklingspaket för företag

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.