Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitikens framtid diskuterades på rådsmöte

När jordbruks- och fiskeministrarna träffades i Bryssel den 17-18 juli, diskuterade ministrarna bland annat om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken och fiskemöjligheter för 2018.

Jordbruk- och fiskerådet 17-18 juli 2017
Jordbruk- och fiskerådet 17-18 juli Foto: Europeiska rådet

Förenkling av den gemensamma jordbrukspolitikens framtid


Rådet antog rådsslutsatser för förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken den 11 maj 2015. EU-kommissionen har följt upp arbetet och presenterade resultatet under rådsmötet. Ministrarna diskuterades förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och resultaten av det offentliga samrådet om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid.

EU-kommissionen blev uppmanad att prioritera förenkling vid den framtida översynen av jordbruksbestämmelserna. Rådet efterlyste också en lämplig budget för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

Fiskemöjligheter 2018

Ett meddelande av EU-kommissionen om läget för den gemensamma fiskeripolitiken och samrådet om fiskemöjligheterna för 2018 presenterades för ministrarna. Det årliga arbetet med att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och nationella kvoter för det kommande året kan påbörjas i och med EU-kommissionens meddelande.

Estniska ordförandeskapet

Mer om Jordbruk- och fiskerådets möte 17-18 juli

Mer om arbetet i jordbruk- och fiskerådet