Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om barnkonventionen blir lag (för dig som är barn)

Publicerad

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Här finns svar till barn på vanliga frågor om detta.

Vad är barnkonventionen?

1989 röstade FN ja till barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller regler om barns rättigheter. De här reglerna gäller alla barn som är under 18 år. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventionen. När ett land skriver under en konvention lovar de att följa de olika reglerna som finns i konventionen.

Reglerna i konventionen är uppdelade i olika delar med texter som kallas artiklar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de är barn.

Varför vill regeringen göra barnkonventionen till lag?

En utredning som har studerat barnets rättigheter i Sverige har kommit fram till att vuxna inte alltid använder barnkonventionen på det sätt som de borde. Det här vill regeringen ändra på genom att göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen vill göra barnkonventionen till lag för att höja statusen för barns rättigheter så att alla ska ta barns rättigheter på allvar.

Med barnkonventionen som lag kommer alla regler i barnkonventionen att samlas i en och samma lag. Det gör att barnkonventionen blir tydligare och att den syns på ett bättre sätt.
Med barnkonventionen som lag vill regeringen att det ska bli tydligare att barn ska ses som rättighetsbärare. Det betyder att man ska se barn som personer som har egna rättigheter.

Vad betyder den här lagen för mig som barn?

Med lagen blir det tydligare att du som barn har egna rättigheter och att de rättigheterna måste följas. Med barnkonventionen som svensk lag blir det tydligare att reglerna i barnkonventionen ska följas.
Lagen betyder att du som barn ska få vara mer delaktig i beslut som rör dig. Vuxna måste lyssna på vad du säger. När vuxna tar beslut som handlar om dig måste de tänka på och prata om vad som är bäst för dig. Vuxna ska inte bara prata med andra vuxna om dig, utan prata med dig om sådant som rör dig.

Gör regeringen något annat för att stärka barnets rättigheter?

Ja! I Sverige finns ett särskilt politikområde för barns rättigheter. Regeringen vill att Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna för barn att växa upp i. Barnombudsmannen är en person som utses av regeringen och som har i uppgift att företräda barns och ungas rättigheter, att bevaka hur barnkonventionen följs och att informera och sprida kunskap om konventionen.

Regeringen vill att alla människor ska veta vilka rättigheter barn har och hur barnkonventionen ska användas. Regeringen har därför gett Barnombudsmannen i uppgift att göra så att barn och unga har möjlighet att lära sig om sina rättigheter, till exempel i skolan. Regeringen har också gett Barnombudsmannen i uppgift att se till så att vuxna som arbetar med barn lär sig mer om barns rättigheter. Det här kan till exempel vara de vuxna som arbetar i skolan, på sjukhuset eller i kommunen.

Om du vill veta mer om barns rättigheter och barnkonventionen kan du läsa mer på Barnombudsmannens hemsida.